NIT Kütüphanesi

Hollanda Araştırma Enstitüsü Kütüphanesi, Merkez Han’ın ev sahipliği yaptığı kütüphanelerden bir diğeridir ve ANAMED Kütüphanesi ile aynı ekip tarafından idare edilmektedir. ANAMED ve NIT bursiyerleri ile Koç Üniversitesi bağlantılı kişiler dışında erişim ANAMED ve NIT Kütüphaneleri üyeleriyle sınırlıdır. NIT Kütüphanesi koleksiyonu Türkiye ve çevresinin tüm dönemlerini kapsar, ancak prehistorya arkeolojisi alanında özellikle kuvvetlidir.

Çalışma Saatleri
Pazartesi – Cuma: 09:00 – 18:00

ARIT Koleksiyonu

Enstitü, 12 Amerikan ve Kanada üniversitesini temsil eden bir grup akademisyen tarafından 1964 yılında kurulmuştur. Ankara ve İstanbul’da olmak üzere iki merkeze sahiptir olan ARIT’in İstanbul Kütüphanesi koleksiyonu Bizans, Osmanlı ve modern dönemleri kapsayan yaklaşık 12.000 monograf başlığına ve 180 adet süreli yayınına sahip yaklaşık 16.000 başlığı içermektedir. Şu anda yaklaşık 5.000 başlık olan Bizans koleksiyonu, 1997’de Prof. Kenneth Snipes’in 4.000 ciltten oluşan bağışıyla kurulmuştur. Monograf koleksiyonunun geri kalan kısmı, genel olarak İslam ve Ortadoğu üzerine çalışmalarla desteklenen Osmanlı ve modern Türkiye çalışmalarına ayrılmıştır. Buna ek olarak, kütüphane, 19. ve 20. yüzyıl Osmanlı Türk tarihi, seyahat ve hatıratlar, misyonerlik tarihi, dergi ve çok çeşitli heyet yayınlarından oluşan Amerikan Misyonerler Heyeti tarafından bağışlanan yaklaşık 3.000 başlıklı koleksiyonuna ev sahipliği yapmaktadır.

TEBE Koleksiyonu

Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü (TEBE) 1991 yılında kurulmuştur. Kütüphane koleksiyonu Ön Asya Arkeolojisi ve Klasik Arkeoloji ağırlıklı olmakla beraber Prehistorya, Eskiçağ Tarihi, Epigrafi, Hititoloji, Eski Yunan Dili, Latin Dili, Asur Dili, Bizans, Mimarlık ve Restorasyon gibi konularda olup, kütüphanede 5.000’in üzerinde kitap, yaklaşık 1.000 ayrıbasım ve 187 adet süreli yayın bulunmaktadır. 2016 yılından itibaren kütüphane kataloğu çevrimiçi ulaşıma açılmıştır.