Egbers, Vera

Freie Universität Berlin / TOPOI

Araştırma Konusu: Asur ve Urartu’da Üçüncümekân

Vera Egbers Berlin Özgür Üniversitesi’nde (Freie Universität Berlin) Antik Yakın Doğu arkeolojisi alanında doktora adayıdır. Doktora tezinin yorumsal bölümüne odaklanacağı ANAMED’deki çalışmasında Egbers, MÖ 1. binyılda Urartu ve Yeni Asur İmparatorlukları arasındaki ilişkiyi duyusal arkeolojiyi temel alan bir yaklaşımla inceliyor. Her bir sosyopolitik birimde mekânın algılanması ve üretimi, iki imparatorluk arasındaki genellikle askerî nitelikli karşılaşmaların ana hatlarını nasıl biçimlendirmiştir? Egbers, Henri Lefebvre ve Edward Soja’nın geliştirdiği “Üçüncümekân” (Thirdspace) kavramını kullanarak “mekân”ın verili bir olgu değil, bir ürün olduğunu öne sürüyor. Buna göre her toplum kendi sosyal mekânını üretmekte, bu mekân da hem planlanmış bir fikir ve maddi gerçeklikten hem de yaşanan deneyimlerden (yani Üçüncümekân’dan) oluşmaktadır. Egbers, yeni yeni gelişen bir alan olan duyusal arkeolojinin metotlarını kullanarak öncelikle Urartuların Bastam ve Ayanis kaleleri ile Yeni Asur dönemine ait Horsâbad and Ninive (Güneybatı) saraylarındaki kurgulanmış deneyimi analiz ediyor ve böylece her bir sitte mekânın üretiliş biçimini yeniden kurmaya çalışıyor. Kültürlerin kendilerine özgü mekânsallıklarını karşılaştırarak Asur veya Urartu tebaasına mensup birinin (savaş esiri olarak) öteki kültür ortamını nasıl deneyimlediğini gözler önüne sermeyi amaçlıyor.