Durak, Koray Şevki

Boğaziçi Üniversitesi

Araştırma Konusu: İslam Dünyasından Bizans’a İhraç Edilen Farmakolojik Maddeler

Dr. Durak, doktora derecesini Harvard Üniversitesi Tarih ve Orta Doğu Çalışmaları ortak programından 2008 yılında aldıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyeliğine başladı. Ortaçağ’da Akdeniz bölgesinin, Bizans’ın ve Bizans dönemi Konstantinopolis’inin tarihi üzerine dersler vermektedir. Başlıca ilgi alanları arasında Bizans ile Ortaçağ İslam dünyası arasındaki ticaret ve değiş tokuş ağları, Bizans’ın tarihsel coğrafyası, Ortaçağ’da coğrafi imgelem ve imparatorluk ideolojisi bulunmaktadır. ANAMED’deki projesinde, özellikle Orta Bizans döneminde (7.-12. yüzyıllar arasında) doğrudan doğruya İslami Yakın Doğu’dan veya o bölge üzerinden Bizans’a ithal edilen tıbbi maddeleri kapsamlı bir şekilde incelemeyi planlıyor. Bizanslıların aromatikler olarak adlandırdığı bitkisel ürünler (baharatlar/otlar), mineral maddeler ve hayvansal mamullerin çoğu, öncelikle farmakolojide ve onun yanı sıra parfüm imalatında ve yemek yapımında kullanılmıştır. Dr. Durak çalışmasında yabancı ıtriyat maddelerinin yerlilere oranı, kökenleri ve muhtemel geliş yolları ile ilgili soruların yanında, bunların nihai ürün mü yoksa hammadde mi olduğunu sorusunu da cevaplamaya çalışıyor. Bizanslıların yazdığı tıbbi eserleri ve diğer tarihsel kaynakları inceleyerek ithal aromatik maddelerin coğrafi ve sınıfsal dağılımını araştırıyor. Ayrıca, bu “egzotik” malların Bizans muhayyilesinde nasıl algılandığına da dikkat ediyor.