Dimmig, Ashley

University of Michigan 

Araştırma Konusu: Geçici Yapılar: Geç Osmanlı Dönemi Padişah Çadırları

Michigan Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde yaptığı doktorasının dördüncü yılında olan Ashley Dimmig, Dr. Christiane Gruber’in danışmanlığında İslam sanatı tarihine odaklanmaktadır. Biri Indiana Üniversitesi Bloomington’dan, diğeri de Koç Üniversitesi’nden olmak üzere sanat tarihi dalında iki yüksek lisans derecesine sahiptir; lisans eğitimini ise güzel sanatlar alanında, Kansas City Sanat Enstitüsü’nde tamamlamıştır. 2015-2016 akademik yılını Ekrem Hakkı Ayverdi Osmanlı Mimarlık Kültürü ve Tarihi Bursiyeri olarak ANAMED’de geçirecek olan Ashley, İstanbul’da bulunduğu süre boyunca, Geç Osmanlı dönemindeki padişah çadırları üzerine tez araştırması yapacaktır. Ashley, bu konuyu araştırmaya International Journal of Islamic Architecture dergisinin özel olarak derlenen bir sayısında, Temmuz 2014’te yayımlanan makalesiyle başladı. Ashley, ayrıca, yakın zamanda Ann Arbor’daki Kelsey Arkeoloji Müzesi’nde düzenlenen bir serginin eş-küratörlüğünü ve Pearls of Wisdom: The Arts of Islam at the University of Michigan [Bilgeliğin İncileri: Michigan Üniversitesi’nde İslam Sanatları] sergi kataloğunun ortak yazarlığını yapmıştır.