Demirtiken, Elif

University of Edinburgh

Araştırma Konusu: Erken Paleologos Dönemi Konstantinopolis’inde Manastır Toplulukları ve Kurumları: Toplumsal Tarih Açısından Bir Bakış

Edinburgh Üniversitesi Klasik Çalışmalar Bölümü’nde doktora adayı olan Elif Demirtiken, Prof. Niels Gaul ve Prof. Jim Crow’un danışmanlığında Bizans toplumsal tarihi üzerine çalışmaktadır. İki yüksek lisans derecesinden ilkini Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nden, ikincisini ise Budapeşte’deki Orta Avrupa Üniversitesi (Central European University) Karşılaştırmalı Tarih Programı’ndan almıştır. “Konstantinopolis’teki Manastırlar ve Manastır Toplulukları (1261-1350)” başlıklı doktora tezi, Konstantinopolis’te yaşayan keşişler, rahibeler ve manastırların toplumsal tarihini inceleyerek şehir toplumu içerisinde geniş anlamda oynadıkları rolü ortaya koymayı amaçlıyor. Tarih kitapları, mektuplar, azizlerin yaşam öyküleri, mucize anlatıları, manastır söylevleri, patrik buyrukları, mimari ve sanatsal programlar gibi zengin kaynaklardan yararlanarak Geç Bizans Konstantinopolis’inde manastır mensuplarının nasıl bir yaşam sürdüğünü ve Erken Paleologos döneminde şehirdeki manastır hayatının büyük ve orta ölçekteki toplumsal yapılarla nasıl bir ilişki içinde olduğunu anlamaya çalışıyor. ANAMED’deki ikameti süresince, Elif maddi kanıtlar üzerine tez araştırması yapmakta ve kurtarma kazılarına ait raporlara başvurmaktadır; İstanbul Arkeoloji Müzeleri arşivinde bulunan bu raporlar, günümüze ulaşamamış çok sayıda Bizans yapısına dair yegâne kanıtları sunmaktadır. Elif, ayrıca, Prof. Anthony Eastmond ve Courtauld Sanat Enstitüsü tarafından Getty Foundation’ın desteğiyle düzenlenen “Sınırları Aşmak: Hıristiyanlar, Müslümanlar ve Doğu Anadolu ile Kafkaslar’daki Sanat Eserleri” başlıklı gezici araştırma seminer programının da katılımcılarındandır.