Davis, Lauren Nicole

Koç Üniversitesi

Araştırma Konusu: Osmanlı Baharat Ticareti ve Pazar Kokuları: CBS (GIS) Destekli Örnek Olay İncelemesi

Dr. Davis, doktora derecesini 2017 yılında Koç Üniversitesi’nden aldı. “Duyusal Şehircilik ve Koku Alanı: İstanbul’un Kültürel Mirasını Belgeleme ve Sergileme” başlıklı doktora tez projesinde, somut olmayan kültürel mirası, mekânın ve insanların tarihini duyusal ve bedensel deneyim üzerinden araştırmıştır. 2016 baharında Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde düzenlenen “Koku ve Şehir” sergisinin küratörlüğünü yaptı. Penn Kültürel Miras Merkezi, Allard Pierson Müzesi, Smithsonian Enstitüsü’nün Freer ve Sackler Galerileri ve Cornucopia dergisi gibi çeşitli kültür kurumlarıyla çalıştı. ANAMED’deki araştırma projesinde duyusal tarihi dijital araçlar aracılığıyla incelemekte ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS/GIS) vasıtasıyla tarihte baharat ve ıtriyat ticaretinde kullanılan yolları araştırmaktadır. Davis, CBS’yi kullanarak Osmanlı İmparatorluğu’ndaki baharat ticaretinin zamanla değişen ama belki de gücünü kaybetmeyen örüntülerini görselleştirmeyi ve analiz etmeyi amaçlıyor. Bu proje, baharat ticaretinin 16. yüzyıldaki karmaşık tarihinin daha derinlemesine bir şekilde yorumlanmasına katkıda bulunmanın yanı sıra tarihî Eminönü semtinin duyusal tarihinin ve koku alanlarının daha bütünlüklü biçimde anlaşılmasına da yardımcı olacaktır.