Cole, Camille

Yale University

Araştırma Konusu: Güney Irak’ta Buharlı Gemi Taşımacılığının Toplumsal ve İktisadi Coğrafyaları (1865-1909)

Camille Cole, Yale Üniversitesi Tarih Bölümü’nde doktora adayıdır. Geniş anlamda çevre tarihi, teknoloji ve sermaye tarihleri ile hükümdarlık ve imparatorluk tarihleriyle ilgilenmektedir. ANAMED’de doktora tezi üzerinde çalışacak olan Cole, araştırmasında, günümüzde Irak’ın güney kesimi olan bölgede yerli kapitalistler ve eşraftan oluşan bir toplumsal ağı inceleyerek Osmanlı, Britanya ve Kaçar devletlerinin kesişiminde çok-imparatorluklu bir alanın nasıl ortaya çıktığını irdeliyor. Doktora tezi, güçlü yerel aktörler eşliğinde birbirleriyle rekabet eden üç imparatorluğun buradaki varlığının her üç devleti de kendi emperyal projelerinin hedef ve uygulamalarını Güney Irak’ın toplumsal, kültürel ve çevresel özelliklerine uyacak şekilde ayarlamak zorunda bıraktığını öne sürüyor. Özellikle de, modernitenin getirdiği yeni teknolojilerin –buharlı gemiler ve arazi kullanım hakkının– hem yerel hem emperyal aktörler tarafından benimsenip kullanıldığına dikkat çekiyor.