Clements, Henry Atticus

Yale University

Yale Üniversitesi Tarih Bölümü’nde doktora adayı olan Henry Clements’in araştırması, Osmanlı İmparatorluğu’nda Süryani Hıristiyanların cemaatleşme sürecine odaklanıyor. Süryani cemaatinin oluşum süreci, Osmanlıların 19. yüzyılda dini ve etnik farklılıkların ötesine geçen geniş bir “Osmanlı” kimliği inşa etme çabalarıyla aynı döneme denk gelmiştir. Ne var ki, “din” ve “etnisite”yi aşabilmek için Osmanlılar öncelikle bu kavramların nelerden müteşekkil olduğunu belirlemek zorundaydı. Clements’in araştırması, Süryanilerin kendi farklılıklarını tam da farklılıkların ortadan kaldırılmak istendiği dönemde nasıl konsolide ettiklerini inceliyor.