Çıpa, Hakkı Erdem

University of Michigan, Ann Arbor

Araştırma Konusu: Modernite Öncesi Osmanlı Topraklarında Halk Ayaklanmaları

Dr. Çıpa, Michigan Üniversitesi, Ann Arbor’da Osmanlı tarihi doçentidir. The Making of Selim: Succession, Legitimacy, and Memory in the Early Modern Osmanlı World (Bloomington: Indiana University Press, 2017) [Yavuz’u Yaratmak: Osmanlı Dünyasında Saltanat Veraseti, Meşruiyet ve Tarihi Hafıza, çev. Zeynep Rona, İstanbul: Kitap Yayınevi, 2019] adlı kitabının yanı sıra Emine Fetvacı ile birlikte editörlüğünü yaptığı Writing History at the Osmanlı Court: Editing the Past, Fashioning the Future (Bloomington: Indiana University Press, 2013) [Osmanlı Sarayında Tarih Yazımı, çev. Mete Tunçay, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2014] başlıklı bir yayını bulunmaktadır. Dr. Çıpa, esas olarak Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihi ve historiyografisine odaklanan çalışmalarında özellikle muhalefet hareketleri ve taht mücadeleleri üzerinde duruyor. Ayrıca, Geç Ortaçağ ve erken modern çağın askerî tarım toplumlarının geniş çerçevesi içerisinde Osmanlı İmparatorluğu’nun sosyoekonomik tarihi ile bağlantılı konularla da ilgileniyor. ANAMED’de üzerinde çalışacağı Modernite Öncesi Osmanlı Topraklarında Halk Ayaklanmaları başlıklı kitap projesinde ise, on beşinci ve on altıncı yüzyıllar boyunca Osmanlı Devleti’ni temelinden sarsan çeşitli kitlesel isyan dalgalarını inceliyor.