Çilingir, Ceren

Nem ve Toplum: Batı Anadolu’da 8500 Yıllık İklim Tarihi

Çilingir, arkeobotanist ve İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü’nde doktora öğrencisidir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yerleşim Arkeolojisi Programı’ndan Yüksek Lisans ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden lisans derecesine sahiptir. Sürmekte olan doktora tez projesinde, Tepecik-Çiftlik’te (MÖ 6300-7000) yetiştirilen bitkiler üzerinden tarım teknolojileri, geleneksel tarım yöntemleri ve gıda ekonomisini anlamayı hedefliyor. Bu doğrultuda, 2010 yılından beri Niğde-Çiftlik ilçesi ve çevre köylerinde halen kullanılan geleneksel mahsul işleme yöntemlerini belgelediği etnoarkeolojik saha çalışmaları yürütmektedir. Araştırma ilgi alanları arasında, Yakın Doğu’nun tarih öncesi topluluklarında bitki yetiştirme ve gıda hazırlama, bitki temelli geçim stratejileri ve insan-bitki etkileşimlerinin etnoarkeolojik yorumları yer almaktadır.