Çiftçi, Ali

University of Liverpool 

Araştırma Konusu: Dağın Kralları: Urartu Krallığı’nın Sosyoekonomik Tarihine Yeni Bir Bakış

Liverpool Üniversitesi’nde yaptığıı arkeoloji doktorasını Temmuz 2014’te tamamlayarak mezun oldu. ANAMED’de bulunduğu süre boyunca, Urartu Krallığı’nın sosyoekonomik organizasyonu üzerine yazmakta olduğu kitabı bitirmeyi hedeflemektedir. Şimdiden Brill Yayınevi ile sözleşmesini imzalamış olduğu, Dağın Kralları: Urartu Krallığı’nın Sosyoekonomik Tarihine Yeni Bir Bakış geçici başlığını taşıyan kitabının Urartu çalışmalarına önemli bir katkı sağlamasını beklemektedir. Bu çalışma, MÖ 9. ila 6. yüzyıllar arasında hüküm sürmüş olan Urartu Krallığı’nın sosyoekonomik yapısına ilişkin mevcut kanıtları eleştirel gözle inceleyerek bunların kapsamlı bir sentezini yapmayı, bir yandan da bu konuda daha önce yapılmış yorumları analiz ederek eleştiriye tabi tutmayı amaçlıyor. Önceki çalışmalardan farklı olarak bu kitap, krallığın idari teşkilatını ve iktisadi yapısını çözümleyebilmek için, coğrafi ve arkeolojik veriler ile Urartuca (ve yeri geldiğinde Asurca) yazılmış metinsel kanıtların sistematik bir incelemesini sunacak ve özgün etnografik gözlemler ortaya koyacaktır. Bursiyerliği esnasında, kitabımı yayına hazırlamanın yanı sıra, hakemli bir dergide yayımlamak üzere “Doğu ile Batı Arasında Urartular: İdeolojiler ve Yorumlar” başlıklı bir makale üzerinde çalışmaya –zaman elverirse– başlayabilmeyi de ümit etmektedir. Bu makale, yirminci yüzyıl boyunca Urartu ekonomisinin yapısı hakkında ortaya atılan teorilerin tarihsel gelişimine eleştirel bir bakış sunacaktır.