Charriere, Etienne Eugene

University of Michigan

Araştırma Konusu: Geç Osmanlı Döneminde Romanın Cemaatlerarası Bağlamda Ortaya Çıkışı

Dr. Charriere, doktorasını 2016 yılında Michigan Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nde tamamladı. ANAMED’deki bursiyerliği süresince, Kendimiz Hakkında Kendimiz Yazmalıyız: Geç Dönem Osmanlı İmparatorluğu’nda Romanın Cemaatlerarası Bağlamda Ortaya Çıkışı (1840-1908) başlıklı bir kitap projesi üzerinde çalışacak. Geç Osmanlı döneminde kurgusal düzyazının gelişimini karşılaştırmalı bir çerçevede inceleyen bu çalışma, Osmanlıca, Rumca, Ermenice ve Ladino dillerinde yazılmış edebi eserlerden örnekler içeriyor. Önceki araştırmalarda görülen tek dile odaklanmış yaklaşımın yol açtığı parçalı tabloyu aşmayı amaçlayan proje, bu doğrultuda, geç dönem Osmanlı roman kültürünün cemaatlerarası karmaşıklığını vurgulayan daha kapsayıcı bir anlatı sunmayı ve Tanzimat reformlarından 1908 Jön Türk Devrimi’ne kadar olan dönemde imparatorluktaki etno-lingüistik gruplar arasında cereyan eden edebi ilişkilere ışık tutacak yeni veriler sağlamayı hedeflemektedir. Dr. Charriere, projesinde Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde romanın cemaatlerarası bağlamda yükselişini incelerken metinlere olduğu kadar onların geniş ölçekli kültürel bağlamlarına da önem vermekte ve edebi analiz ile tarih ve sosyoloji araştırmalarının araç ve metodolojilerini bir arada kullanmaktadır. Bu çalışmada incelenen külliyat, 1840’ların başından yirminci yüzyılın başlangıcına kadar olan dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nda yayımlanmış Osmanlıca, Rumca, Ermenice ve Ladino dilinde orijinal romanların yanı sıra, Batı edebiyatından bu dillere aktarılmış ve Charriere’in başlı başına yaratıcı yapıtlar olarak ele aldığı çok sayıda tercüme romanı da içeriyor. Charriere tüm bu eserleri, edebi ve kültürel aktarımların ve yeni deneylerin gerçekleşme alanı olarak analiz ediyor.