Cereda, Susanna

University of Vienna

Araştırma Konusu: Halının Altında Ne Var? – Malatya Arslantepe Sitindeki Anıtsal Mimarinin Depozit Odaklı Bir Yaklaşımla İncelenmesi

Susanna Cereda Viyana Üniversitesi Prehistorik ve Tarihsel Arkeoloji Bölümü’nde doktora adayıdır. Lisans ve yüksek lisans çalışmalarını Roma Sapienza Üniversitesi’nde tamamladığı dönemde, inşa edilmiş çevre arkeolojisi ve geçmiş zamanlarda mekânın yapılandırılma, düzenlenme ve kullanılma biçimleriyle ilgilenmeye başladı. Altı ay boyunca ziyaretçi öğrenci olarak bulunduğu Cambridge Üniversitesi’nde jeoarkeoloji ve özellikle mikromorfoloji araştırmalarına eğildikten sonra doktorasına başlamak üzere Viyana’ya taşındı. Cereda’nın ANAMED’de gerçekleştireceği proje, Malatya’daki Arslantepe sitinde bulunan MÖ 4. binyıla ait anıtsal mimariye odaklanan doktora araştırmasının bir parçasını oluşturuyor. Bu yapılara yönelik araştırmasında Cereda, jeokimyasal ve mikromorfolojik analizleri bir arada kullanarak hem yapı zeminlerinin nitelik ve kompozisyonunu hem de içlerine gömülü maddi kalıntıların mekânsal dağılımını inceliyor. Doktora tezi, nihayetinde, insanların geçmiş zamanlarda bu yapılarla nasıl bir ilişki kurduğunu irdelemeyi amaçlıyor: Binaların inşası, kullanımı ve bakımının yanı sıra, mekânın nasıl algılandığı ve içinde yaşayanları nasıl etkilemiş olabileceği gibi daha soyut meseleleri de ele alıyor.