Çelik, Siren

University of Birmingham

Araştırma Konusu: II. Manuel Paleologos’un Tarihsel Biyografisi (1350-1425)

Dr. Çelik, lisans derecesini 2011 yılında Sabancı Üniversitesi Toplumsal ve Siyasal Bilimler programından aldı. Yüksek lisans eğitimini Birmingham Üniversitesi’nde Bizans çalışmaları alanında tamamladıktan sonra doktorasını yine aynı üniversitede 2016 yılında bitirdi. Doktora tezi “A Historical Biography of Manuel II Palaiologos (1350–1425)” [II. Manuel Paleologos’un Tarihsel Biyografisi (1350-1425)] başlığını taşıyan Çelik, ANAMED’de bu teze dayalı bir kitap taslağı üzerinde çalışacaktır. Manuel Paleologos yalnızca bir imparator değil, aynı zamanda teolojik, felsefi ve edebi eserlerden oluşan muazzam bir külliyat meydana getirmiş önemli bir yazardı. Buna rağmen eserlerinin çoğu henüz incelenmemiştir. Çelik, yazdığı biyografiyle, yazarlık yönü göz ardı edilmiş olan Manuel’e Bizans edebiyatında bir yer kazandırmayı umuyor. Bu çalışmada Manuel’in tüm yapıtlarını ve diğer birçok birincil kaynağı yakından inceleyerek imparatorun bir hükümdar, bir şahsiyet ve bir yazar olarak derinlemesine bir portresini oluşturmaya, yaşadığı dünyaya ve çağa ilişkin fikir vermeye çalışacaktır. Sadece siyasi olaylara değil, aynı zamanda imparatorun kişiliğine, kişisel yaşamına ve edebi eserlerine de odaklanan bir biyografi olan bu çalışma, Bizans araştırmalarına yeni bir biyografi yazım türünü getirecek; çok yönlü bir Bizans imparatorunun portresi olarak gerek Orta çağ araştırmacılarına gerekse de çok daha geniş bir izleyici kitlesine hitap edebilecektir.