Çelik, Semih

Koç Üniversitesi

Dr. Çelik doktorasını 2017’de, Avrupa Üniversitesi Enstitüsü’nde (EUI) tamamladı. Doktora tezi, on dokuzuncu yüzyılın ilk yarısında Anadolu’da iklim değişikliği, kıtlıklar ve imparatorluk inşasına odaklanmaktadır. 2016’da altı ay boyunca Scuola Normale Superiore, Toplumsal Hareket Çalışmaları Merkezi’nde (COSMOS) misafir araştırmacı olarak bulundu. Mart 2017’den beri de Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’nde, Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) tarafından finanse edilen ve Prof. M. Erdem Kabadayı yönetiminde sürdürülen UrbanOccupations-OETR Projesi kapsamında tam zamanlı doktora sonrası araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Ağustos-Eylül 2019’da Andreas Tietze Hatıra Burslusu olarak araştırma yapmak üzere Viyana Üniversitesi’ne davet edilmiştir.
ANAMED’de yapacağı çalışmada, Dr. Çelik, Anadolu’nun uzun on dokuzuncu yüzyıldaki çevre ve tarım tarihi üzerine yaptığı araştırmanın coğrafi ve zamansal çerçevesini genişletmeyi ve bu amaçla hem (Prof. Chris Roosevelt ve Prof. Christina Luke’un ortak yönetimindeki) Gygaia Projeleri hem de UrbanOccupations-OETR Projesi ile işbirliği yapmayı hedefliyor. Batı Anadolu’daki Biga ve Saruhan sancaklarını incelerken birbirine benzeyen ama bir o kadar da birbirinden farklı bu iki iktisadi ve idari birimi karşılaştırmalı bir analize tabi tutmayı planlıyor. Her iki sancak da (bire bir aynı olmasa da) benzer iklimsel ve coğrafi özelliklere sahip olmakla birlikte gerek toprak mülkiyeti örüntüleri gerekse de tarımsal üretim miktarı bakımından farklılık göstermiştir. Çelik’in araştırma projesi, şimdiye kadar keşfedilmemiş arşiv kaynakları ile dijital insani bilimlerin araçlarını kullanarak şu sorulara cevap bulmayı amaçlıyor:
1- Çiftlik tipi tarımsal üretimin ve büyük toprak mülkiyetinin ortaya çıkışı zirai verimliliği etkiledi mi?
2- Çiftlik tipi tarımsal üretim ve büyük toprak mülkiyeti, tarım üretimi etrafında farklı sosyo-ekolojik kültürlerin oluşmasına sebep oldu mu?