Çağaptay, Suna 

Cambridge Üniversitesi – Bahçeşehir Üniversitesi

Araştırma Konusu: Gizli Hareketler: Selçuklu Sonrası Güç Mücadelesi Döneminde Binalar, Yapı Ustaları ve Baniler

Bahçeşehir Üniversitesi’nde mimarlık tarihi ve arkeoloji alanında doktor öğretim üyesi olan Suna Çağaptay’ın araştırmaları Osmanlıların ilk ortaya çıktıkları dönemde Doğu Akdeniz bölgesinde mimari üretim ve şehircilik konularına odaklanmaktadır. Çağaptay, özellikle Bizans ve Latin mimarlık geleneklerine ait teknik ve formların İslami bağlamlardaki dolaşım ve aktarımını inceliyor. 2009 yazından beri de Bursa’nın tarihsel katmanlarını yeniden kurmayı amaçlayan, daha önce benzeri görülmemiş bir arkeolojik ve kültürel miras yönetimi projesine öncülük etmektedir. Çağaptay’ın çalışmaları, Dumbarton Oaks, Barakat Foundation, MIT Aga Khan İslam Mimarisi Programı gibi çeşitli kurumlarca desteklenmiştir. Doktora derecesini mimarlık tarihi ve kuramı alanında Illinois Üniversitesi, Urbana-Champaign’den (2007) alan Çağaptay, yüksek lisans (2001) ve lisans (1998) eğitimlerini Bilkent Üniversitesi’nde tamamladı. 2017-2019 yıllarında Cambridge Üniversitesi ve Trinity College’da doktora sonrası misafir araştırmacı olarak bulunduğu sırada, Prof. Andrew Wallace-Hadrill ile Elizabeth Key Fowden tarafından ERC’nin finansörlüğünde yürütülen ve Doğu Akdeniz’deki antik kentlerin sonraki yaşamlarını incelemeyi amaçlayan Impact of the Ancient City [Antik Şehrin Etkisi] projesinde çalıştı. Şimdilerde, geçici başlığı Concealed Motion: Buildings, Builders, and Patrons during the Post-Seljuk Scramble [Gizli Hareketler: Selçuklu Sonrası Güç Mücadelesi Döneminde Binalar, Yapı Ustaları ve Baniler] olan bir kitap yazmaktadır. Ortaçağ Anadolu’sunda Hıristiyanlık’tan İslam’a geçiş sürecinin kültürel örüntülerini ve bunların inşa edilmiş çevre üzerindeki yansımalarını inceleyen kitap projesi, ANAMED’deki kıdemli bursiyerliği süresince Çağaptay’ın yapacağı araştırmaların odak noktasını oluşturuyor. The First Capital of the Ottoman Empire: The Religious, Architectural, and Social History of Bursa [Osmanlı İmparatorluğu’nun İlk Başkenti: Bursa’nın Dinî, Mimari ve Toplumsal Tarihi] başlıklı diğer kitabının ise, sözleşme yaptığı I.B. Tauris yayınevi tarafından Mayıs 2019’da yayımlanması planlanmaktadır. Dr. Çağaptay’ın önceki çalışmaları Dumbarton Oaks Papers, Muqarnas, Byzantine and Modern Greek Studies Journal, Speculum, EI3 ve Turkish Studies Review’da yayımlanmıştır.