Busacca, Gesualdo

Stanford University

Araştırma Konusu: Çatalhöyük’te Bir Pratik ve Duyusal Deneyim Olarak Resimleme (MÖ 7100-5900)

Gesualdo Busacca, Stanford Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nde doktora adayıdır. Doktora tez projesi, Neolitik döneme ait Çatalhöyük yerleşmesinde duvar resimleme pratiğini ve resimlerin duyusal olarak deneyimlenmesini ele alıyor. Şimdiye dek yapılan akademik çalışmalarda Çatalhöyük resimlerinin ikonografik ve formel özellikleri üzerinde epeyce durulmuştur; bu araştırma ise farklı bir noktaya dikkat çekerek boyanmış alçının maddeselliğine ve orada yaşamış insanların onunla olan gündelik etkileşimlerine odaklanıyor. ANAMED’de kaldığı süre boyunca Gesualdo doktora tezinin birkaç farklı yönü üzerinde çalışmaktadır; bunlar arasında Çatalhöyük resimlerinin GIS tekniğiyle mekânsal analizi, sitten alınan boyanmış alçı örnekleri üzerinde stratigrafik inceleme yapılarak tekrar tekrar resimleme pratiklerinin araştırılması ve üç boyutlu ortamda aydınlatma analiziyle resimlerin özgün bağlamlarındaki deneyimlenme biçiminin yeniden kurulması bulunuyor. Gesualdo’nın Anadolu’nun prehistorik dönemine olan ilgisi 2012’de, İtalya’daki Catania Üniversitesi’nde arkeoloji yüksek lisansı yaptığı sırada değişim öğrencisi olarak Türkiye’ye gelişiyle başladı. Yüksek lisans tezini Akeramik Neolitik döneme ait Göbekli Tepe sitindeki hayvan sembolizmi ve insan-hayvan ilişkileri üzerine yazan Gesualdo’nın bu teze dayanan makalesi yakın zamanda Cambridge Archaeological Journal’da yayımlanmıştır.