Koç Üniversitesi, Neolitik Çağ’dan Osmanlı Dönemi’ne kadar uzanan süreçte Türkiye’nin arkeolojisi, sanat tarihi, tarihi ve benzer disiplinleri üzerinde uzmanlaşmış akademisyenlerin başvurularını beklemektedir. Burslar, Koç Üniversitesi’nin Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde bir akademik yıl geçirmeleri için yaklaşık 10 doktora öğrencisi*,10 doktora sonrası** ve kıdemli*** araştırmacılara verilecektir. Başarılı adayların dokuz aylık akademik yıl boyunca (15 Eylül – 15 Haziran) İstanbul’da ikamet etmeleri beklenmektedir. Kıdemli araştırmacılara tek bir dönem için de burs imkanı verilebilmektedir (15 Eylül – 31 Ocak (Güz) ya da 1 Şubat – 15 Haziran (Bahar). Hali hazırda İstanbul’da ikamet eden ve/veya aileleri ile birlikte gelen araştırmacılara yönelik sınırlı sayıda yatılı olmayan burslar da mevcuttur.

KİMLER BAŞVURABİLİR

 • Neolitik Çağ’dan Osmanlı Dönemi’ne kadar uzanan süreçte Türkiye’nin arkeolojisi, sanat tarihi, tarihi ve benzeri disiplinler üzerinde uzmanlaşmış akademisyenler başvurabilirler.
 • Burslara, ilgili alanlarda doktora yeterlilik aşamasını tamamlamış Doktora adayları ve doktora derecesine sahip Doktora-sonrası ve Kıdemli araştırmacılar başvurabilirler.
 • Bursun başlayacağı tarihte doktoralarını (savunma, viva voce ya da son sözlü sınav dahil olmak üzere) bitirecek olan adaylar Doktora Sonrası (Post-Doc) burslara başvurmalıdır. Bu durumda olan adaydan en geç ANAMED bursunun başladığı güne kadar doktora diplomasını ibraz etmesi beklenmektedir. Bu aday eğer ANAMED’e geliş tarihine kadar doktora savunmasını verememiş olursa Doktora-Sonrası bursu iptal edilir.
 • Doktora Bursu başvurusunda bulunup hak kazanan adayların ANAMED bursu süresince doktoralarını tamamlamaları durumunda bursları “Doktora Sonrası” bursuna yükseltilmez. Ancak Doktora Bursu dönemini tamamlayabilirler.
 • Koç Üniversitesi’nde doktora yapmakta olan öğrenciler ANAMED burslarına başvuramazlar. Ancak Koç Üniversitesi’nden mezun olup okulla ilişiği kesilen araştırmacılar Doktora Sonrası ve Kıdemli burslara başvurabilirler.
 • Adaylar aynı yıl içinde hem Temel/Ortak hem de Kısa-Dönemli burslara başvuru yapamazlar.
 • Tüm milletlerden araştırmacılar başvurabilir, ancak adaylar Koç Üniversitesi’nin öğretim dili olan ingilizce konusunda yetkin olmalıdır.

NASIL BAŞVURULUR

 • Lütfen başvurunuza başlamadan önce “Sıkça Sorulan Sorular” bölümünü dikkatle inceleyiniz.
 • Tüm adayların ONLINE BAŞVURU FORMU’nu eksiksiz doldurması gerekmektedir.​​(2022-2023 Akademik yılı için başvurular kapanmıştır)
 • Online formun çalışma prensibi nedeniyle, başvurunun tarayıcı pencere kapatılmadan tek bir oturumda tamamlanması gerekmektedir. Bu nedenle, uygulama bilgilerinin önce farklı bir yerde hazırlanmasını, ardından forma girilmesini ve bir oturumda kaydedilmesini öneririz. Başvuru formunda istenen bilgilerin bir listesine buradan ulaşabilirsiniz.
 • Temel ve Ortak bursların süresi 9 ay olup akademik yıl ile sınırlıdır. Doktora bursları 9 aylıktır, ancak Doktora-Sonrası ve Kıdemli adaylar 9 ay ya da Güz veya Bahar dönemlerinden birini kapsayacak şekilde 4,5 aylık başvuru yapabilirler. Bu belirli tarihler dışında burs başlatılamaz.
 • Ortak Burs için başvuran ve Temel Burs için de dikkate alınmak isteyen adaylar, Ortak Burs başvuru formunda uygun onay kutusunu seçerek bunu belirtmelidir. Birincil başvuru her zaman Ortak Burs olmalıdır.
 • Konaklamasız (Non-Residential) statüsü sadece kişisel nedenlerden dolayı ANAMED’de kalamayacak olanlar için geçerlidir. Bu durumda ek bir kira yardımı yapılmayacaktır.
 • Burslar verildikten sonra Konaklamalı ve Konaklamasız burs statüsü değiştirilemez.
 • Ailesiyle birlikte konaklamalı olarak başvurmak isteyen adaylar için hatırlatmak isteriz ki, maalesef, bina yönetmelikleri gereği 16 yaşın altındaki çocuklar ANAMED’de tam zamanlı olarak ikamet edemezler.
 • İstanbulda yaşayan adaylar da Konaklamalı (Residential) olarak başvurabilirler.
 • Burslara başvuran doktora öğrencisi adaylar öğrencisi oldukları programdan aldıkları transkripti de başvurularına eklemelidirler. Üniversitenin transkript vermediği durumlarda, söz konusu kurumda kayıtlı bir doktora öğrencisi olduklarını belirten resmi bir yazı almaları gerekmektedir.
 • Tavsiye mektupları Doktora ve Doktora sonrası adaylar için iki adet zorunlu olup, kıdemli araştırmacılar için sadece bir mektup beklenmektedir. (Lütfen sayfanın altındaki Bursiyerlerin Kıdem Tanımları bölümüne bakınız).
 • Başvuru sistemi tavsiye mektupları için otomatik istek göndermemektedir. Adayların mektup sağlayıcılarla iletişime geçerek istekte bulunmaları ve mektupların doğrudan email yoluyla anamedapplication@ku.edu.tr adresine gönderildiğinden emin olmaları gerekmektedir.
 • Tavsiye mektupları en geç 15 ARALIK‘a kadar yollanmalıdır. Bu tarihten sonra gelen mektuplar aday dosyalarına eklenmeyecektir.
 • Tavsiye mektupları, doğrudan sunulan projeyi ve adayın söz konusu projeyi yürütebilme konusundaki yeterliliğini değerlendirmelidir.
 • Doktora öğrencisi burs adaylarının iki tavsiye mektubundan biri adayın tez danışmanından olmalıdır.
 • Adaylar, başvuru bilgilerinin doğruluğundan kendileri sorumludur. Başvuru bilgilerinde eksiklik veya yanlışlık olması gibi durumlarda, ANAMED başvurunuzu değerlendirme dışı bırakma hakkına sahiptir.

TEKRAR BAŞVURMA

 • Temel ya da Ortak Bursu almaya hak kazanıp reddedenler, kısa dönem bursuna dönüştüremezler.
 • Temel ya da Ortak Burs almaya hak kazanıp, teklifi reddeden veya başvurusu başarısız adaylar bir sonraki yıl yeniden başvurabilirler, ancak güncellenmiş tavsiye mektupları ile uygun şekilde güncellenmiş bir başvuru sunmalıdırlar.
 • Üst üste iki yıl içinde burs başvurusu başarısız olan adaylar, yeniden başvurmadan önce beş yıl beklemelidir.
 • Önceki yıllarda Temel ve Ortak veya Kısa-dönem bursları almış olan adaylar, önceki burs yıllarının üzerinden 5 yıl geçtiğinde başka bir burs için tekrar başvurabilirler. Örneğin, başvuru sahibi Aralık 2013’de başarılı bir şekilde başvuruda bulunmuş ve 2014-2015 akademik yılı içinde bursu aldıysa, 2020-2021 öğretim yılı için 2019 Aralık tarihinde tekrar başvuruda bulunabilir.
 • Bir aday, burs teklif mektubunu almış olup, verilen son cevap tarihinin geçmesinin ardından red cevabı verirse, bursu almış kabul edilecektir. Bu gibi durumlarda, burada belirtilenlerin yeniden başvuru koşulları geçerlidir.
 • Bir araştırmacı akademik yaşamı boyunca sadece 2 defa ANAMED burslarından yararlanabilir.

BURSİYERLERİN KIDEM TANIMLARI:

*Doktora öğrencisi – Doktora yeterliliğini tamamlamış ve tez projesi üzerine çalışmakta olan adaylar
**Doktora sonrası araştırmacı – Doktora tezini 15 Eylül 2017 yılından sonra teslim etmiş olan adaylar
***Kıdemli araştırmacı – Doktora tezini 15 Eylül 2017 yılında veya öncesinde teslim etmiş olan adaylar

BURSİYERLERİN FAYDANALACAKLARI İMKANLAR:

 • Burs kapsamına girmeyen ihtiyaçların karşılanması için yıllık olarak Koç Üniversitesi tarafından hesaplanan aylık ücret/maaş
 • İstanbul’un merkezi Beyoğlu’nda yer alan ANAMED binasında konaklama

Konaklama, gerekirse bir eş/partner barındırabilen stüdyo dairelerden oluşmaktadır. Stüdyo dairelerde banyo, mini buzdolabı içeren mutfak alanı ve daireye özel ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemi vardır. Bir yatak, dolap, masa, sandalye, telefon ve TV ile döşenmiştir. ANAMED temizlik personeli, çarşaf ve havlu değişimi dahil olmak üzere haftada iki kez, ek ücret ödemeden, daire temizliği hizmeti vermektedir. Bina içinde kişisel kullanım için çamaşır yıkama olanakları mevcuttur. Haliç ile Marmara Denizi’nin güzel manzaralarına hakim ortak teras, aydınlatma ve oturma alanlarına sahiptir. Daireye ek olarak, sadece bursiyerlere ayrılmış ve 7 gün 24 saat açık olan çalışma odasında bir çalışma masası verilmektedir. Çalışma saatlerinde, çalışma salonunun önünde çay, kahve ve su mevcuttur.

 • Haftada beş öğün yemek

ANAMED, bursiyerlerine haftada beş öğün yemek verir. Akademik yıl boyunca (resmi tatiller ve üniversite tatilleri hariç) haftada iki akşam yemeği ANAMED binasında servis edilir ve üç öğün de Koç Üniversitesi tarafından belirlenen oranlarda yemek kartı olarak verilmektedir.

 • Türkiye’ye ve Türkiye’den ulaşım

Bölgelere göre belirlenen limitler dahilinde bir ekonomi sınıfı gidiş-dönüş uçak bileti, burs başlangıcında geri ödenecektir.

 • Limitli araştırma bütçesi

Harcamalar; kitap, araştırma materyalleri, Türkiye içinde araştırma amaçlı seyahat harcamaları ve/veya akademik konferanslarda bildiri sunumu için gidilen seyahat masraflarını kapsar.

 • Sağlık Sigortası

Sağlık sigortası poliçesi, ilaçlar ve ileri tanı yöntemleri de dahil olmak üzere genel hasta ve sınırlı ayakta tedavi uygulamalarını kapsamaktadır.

 • Oturum İzni

Yabancı uyrukluların Türkiye’de dokuz ay geçirmeleri için gereken resmi ikamet izni başvurusu, ANAMED tarafından, Koç Üniversitesi Uluslararası Toplum Ofisi ile işbirliği içinde yapılacaktır. Tüm ilişkili masraflar burs dahilindedir.

 • ANAMED Kütüphanesine, kütüphane hizmetlerine, bağlantılı olduğu kurumlara (BiblioPera üzerinden) ve çevrimiçi kaynaklara tam erişim

Erişim, ana kampus kütüphanesinden ödünç alma ayrıcalıklarını ve Türkiye’deki katılımcı kurumlar ağı içerisindeki kütüphaneler arası krediyi içermektedir. Ayrıca, ANAMED binasında konaklayan bursiyerler kütüphane alanını 7 gün 24 saat kullanabilmektedirler.

 • ANAMED ve Koç Üniversitesi ana kampüsündeki konferanslara, sempozyumlara ve diğer etkinliklere tam erişim

ANAMED ve Koç Üniversitesi, yıl boyunca, çoğu kamuya açık, çeşitli bilimsel etkinlik ve sergiler düzenlemektedir. ANAMED bursiyerlerine özel, haftalık düzenlenen “Cuma Çayları”, Anadolu medeniyetleriyle ilgili alanlarda çalışan meslektaşlar ile etkileşimde bulunmak için fırsatlar.

SON BAŞVURU TARİHİ: 15 ARALIK