Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü (BIAA) ve ANAMED ortak bursu, Türkiye ve Karadeniz bölgesinin tarihi ve arkeolojik materyal kültürünün anlaşılması, yükseltilmesi ve / veya korunması ile ilgili belirli yerleşmelere, anıtlara veya bölgelere atıfta bulunan araştırmaları destekleyecektir. Başarılı olan adaylar, müzecilik, miras yönetimi, koruma veya ilgili uzmanlık alanlarında yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmalı veya bu alanlarda uygun ve benzer mesleki deneyime sahip olmalıdır.

SON BAŞVURU: 15 Aralık