Başvuruların en geç 15 ARALIK tarihine kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.
Sıkça Sorulan Sorular için lütfen tıklayınız.
Herhangi bir zorluk yaşanması durumunda (anamedapplication@ku.edu.tr) ile iletişime geçmenizi rica ederiz.
Kısa-Dönem Burs başvuruları için lütfen burayı takip ediniz.

KİMLER BAŞVURABİLİR

 • Neolitik Çağ’dan Osmanlı Dönemi’ne kadar uzanan süreçte Türkiye’nin arkeolojisi, sanat tarihi, tarihi ve benzeri disiplinler üzerinde uzmanlaşmış akademisyenler başvurabilirler.
 • Burslara, ilgili alanlarda doktora yeterlilik aşamasını tamamlamış Doktora adayları ve doktora derecesine sahip Doktora-sonrası ve Kıdemli araştırmacılar başvurabilirler.
 • Bursun başlayacağı tarihte doktoralarını (savunma, viva voce ya da son sözlü sınav dahil olmak üzere) bitirecek olan adaylar Doktora Sonrası (Post-Doc) burslara başvurmalıdır. Bu durumda olan adaydan en geç ANAMED bursunun başladığı güne kadar doktora diplomasını ibraz etmesi beklenmektedir. Bu aday eğer ANAMED’e geliş tarihine kadar doktora savunmasını verememiş olursa Doktora-Sonrası bursu iptal edilir.
 • Doktora Bursu başvurusunda bulunup hak kazanan adayların ANAMED bursu süresince doktoralarını tamamlamaları durumunda bursları “Doktora Sonrası” bursuna yükseltilmez. Ancak Doktora Bursu dönemini tamamlayabilirler.
 • Koç Üniversitesi’nde doktora yapmakta olan öğrenciler ANAMED burslarına başvuramazlar. Ancak Koç Üniversitesi’nden mezun olup okulla ilişiği kesilen araştırmacılar Doktora Sonrası ve Kıdemli burslara başvurabilirler.
 • Adaylar aynı yıl içinde hem Temel/Ortak hem de Kısa-Dönemli burslara başvuru yapamazlar.
 • Tüm milletlerden araştırmacılar başvurabilir, ancak adaylar Koç Üniversitesi’nin öğretim dili olan ingilizce konusunda yetkin olmalıdır.

NASIL BAŞVURULUR

 • Lütfen başvurunuza başlamadan önce “Sıkça Sorulan Sorular” bölümünü dikkatle inceleyiniz.
 • Tüm adayların ONLINE BAŞVURU FORMU eksiksiz doldurması gerekmektedir.​​
 • Online formun çalışma prensibi nedeniyle, başvurunun tarayıcı pencere kapatılmadan tek bir oturumda tamamlanması gerekmektedir. Bu nedenle, uygulama bilgilerinin önce farklı bir yerde hazırlanmasını, ardından forma girilmesini ve bir oturumda kaydedilmesini öneririz. Başvuru formunda istenen bilgilerin bir listesine buradan ulaşabilirsiniz.
 • Temel ve Ortak bursların süresi 9 ay olup akademik yıl ile sınırlıdır. Doktora bursları 9 aylıktır, ancak Doktora-Sonrası ve Kıdemli adaylar 9 ay ya da Güz veya Bahar dönemlerinden birini kapsayacak şekilde 4,5 aylık başvuru yapabilirler. Bu belirli tarihler dışında burs başlatılamaz.
 • Ortak Burs için başvuran ve Temel Burs için de dikkate alınmak isteyen adaylar, Ortak Burs başvuru formunda uygun onay kutusunu seçerek bunu belirtmelidir. Birincil başvuru her zaman Ortak Burs olmalıdır.
 • Konaklamasız (Non-Residential) statüsü sadece kişisel nedenlerden dolayı ANAMED’de kalamayacak olanlar için geçerlidir. Bu durumda ek bir kira yardımı yapılmayacaktır.
 • Burslar verildikten sonra Konaklamalı ve Konaklamasız burs statüsü değiştirilemez.
 • Ailesiyle birlikte konaklamalı olarak başvurmak isteyen adaylar için hatırlatmak isteriz ki, maalesef, bina yönetmelikleri gereği 16 yaşın altındaki çocuklar ANAMED’de tam zamanlı olarak ikamet edemezler.
 • İstanbulda yaşayan adaylar da Konaklamalı (Residential) olarak başvurabilirler.
 • Burslara başvuran doktora öğrencisi adaylar öğrencisi oldukları programdan aldıkları transkripti de başvurularına eklemelidirler. Üniversitenin transkript vermediği durumlarda, söz konusu kurumda kayıtlı bir doktora öğrencisi olduklarını belirten resmi bir yazı almaları gerekmektedir.
 • Tavsiye mektupları Doktora ve Doktora sonrası adaylar için iki adet zorunlu olup, kıdemli araştırmacılar için sadece bir mektup beklenmektedir. (Lütfen sayfanın altındaki Bursiyerlerin Kıdem Tanımları bölümüne bakınız).
 • Başvuru sistemi tavsiye mektupları için otomatik istek göndermemektedir. Adayların mektup sağlayıcılarla iletişime geçerek istekte bulunmaları ve mektupların doğrudan email yoluyla anamedapplication@ku.edu.tr adresine gönderildiğinden emin olmaları gerekmektedir.
 • Tavsiye mektupları en geç 15 ARALIK‘a kadar yollanmalıdır. Bu tarihten sonra gelen mektuplar aday dosyalarına eklenmeyecektir.
 • Tavsiye mektupları, doğrudan sunulan projeyi ve adayın söz konusu projeyi yürütebilme konusundaki yeterliliğini değerlendirmelidir.
 • Doktora öğrencisi burs adaylarının iki tavsiye mektubundan biri adayın tez danışmanından olmalıdır.
 • Adaylar, başvuru bilgilerinin doğruluğundan kendileri sorumludur. Başvuru bilgilerinde eksiklik veya yanlışlık olması gibi durumlarda, ANAMED başvurunuzu değerlendirme dışı bırakma hakkına sahiptir.

TEKRAR BAŞVURMA

 • Temel ya da Ortak Bursu almaya hak kazanıp reddedenler, kısa dönem bursuna dönüştüremezler.
 • Temel ya da Ortak Burs almaya hak kazanıp, teklifi reddeden veya başvurusu başarısız adaylar bir sonraki yıl yeniden başvurabilirler, ancak güncellenmiş tavsiye mektupları ile uygun şekilde güncellenmiş bir başvuru sunmalıdırlar.
 • Üst üste iki yıl içinde burs başvurusu başarısız olan adaylar, yeniden başvurmadan önce beş yıl beklemelidir.
 • Önceki yıllarda Temel ve Ortak veya Kısa-dönem bursları almış olan adaylar, önceki burs yıllarının üzerinden 5 yıl geçtiğinde başka bir burs için tekrar başvurabilirler. Örneğin, başvuru sahibi Aralık 2013’de başarılı bir şekilde başvuruda bulunmuş ve 2014-2015 akademik yılı içinde bursu aldıysa, 2020-2021 öğretim yılı için 2019 Aralık tarihinde tekrar başvuruda bulunabilir.
 • Bir aday, burs teklif mektubunu almış olup, verilen son cevap tarihinin geçmesinin ardından red cevabı verirse, bursu almış kabul edilecektir. Bu gibi durumlarda, burada belirtilenlerin yeniden başvuru koşulları geçerlidir.
 • Bir araştırmacı akademik yaşamı boyunca sadece 2 defa ANAMED burslarından yararlanabilir.

BURSİYERLERİN KIDEM TANIMLARI:

*Doktora öğrencisi – Doktora yeterliliğini tamamlamış ve tez projesi üzerine çalışmakta olan adaylar
**Doktora sonrası araştırmacı – Doktora tezini 15 Eylül 2016 yılından sonra teslim etmiş olan adaylar
***Kıdemli araştırmacı – Doktora tezini 15 Eylül 2016 yılında veya öncesinde teslim etmiş olan adaylar

SON BAŞVURU TARİHİ: 15 ARALIK