Koç Üniversitesi, Neolitik Çağ’dan Osmanlı Dönemi’ne kadar uzanan süreçte Türkiye’nin arkeolojisi, sanat tarihi, tarihi ve benzeri disiplinler üzerinde uzmanlaşmış akademisyenlerin başvurularını beklemektedir. Kalacak yer ve yol masrafları ile aylık maaşı içeren bu burslar, İstanbul’da, Koç Üniversitesi’nin Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde bir akademik yıl geçirmeleri için yaklaşık 10 doktora öğrencisi ve 10 doktora derecesine sahip akademisyene verilecektir. Başarılı adayların 9 aylık akademik yıl boyunca (15 Eylül – 15 Haziran) İstanbul’da ikamet etmeleri beklenmektedir. Bazı kıdemli araştırmacı bursları tek bir yarıyıl için de verilebilmektedir (15 Eylül – 31 Ocak ya da 1 Şubat – 15 Haziran). Hâlihazırda İstanbul’da ikamet eden ve/veya aileleri ile birlikte gelen araştırmacılara yönelik sınırlı sayıda yatılı olmayan burslar da mevcuttur. Doktora derecesine sahip akademisyenler için verilen burslardan bir kaçı Koç Üniversitesi öğretim üyeleri, araştırma merkez ve  tesisleriyle işbirliği yapan projelere ayrılacaktır.  Ayrıca, hâlihazırda süren projeleri tamamlamak üzere (yayın,  laboratuar kullanımı, konservasyon projeleri vb.) bireysel ve grup olarak başvurulabilecek  kısa süreli araştırma  bursları da verilecektir.  Bu burslarda Koç Üniversitesi öğretim üyeleri, araştırma merkez ve  tesisleriyle işbirliği içindeki projelere öncelik verilecektir.

Bu seneden itibaren ANAMED’in yoğunlaştığı coğrafi bölge ve zaman diliminde araştırma yapan ve değişik disiplinlerden gelen akademisyenler arasındaki diyaloğu kolaylaştırmak ve işbirliklerine  fırsat sağlamak için bazı temalar  öne çıkartılacaktır.  Başvuru  sırasında  araştırmacılar çalışmaları bağlamında aşağıdaki temalardan birisi ya da birden fazlası seçebilecekleri gibi, hiç birisini seçmeden de başvurularını tamamlama imkanı bulacaktır.

1) Çevre ve Toplum

2) Dijital Geçmiş

3) Mobilite ve Bağlantılılık

4) Kimlik Çeşitliliği ve Birlikte Yaşam