Bursalı, Osman Safa

Marmara Üniversitesi

Araştırma Konusu: İcâreteyn Mutasarrıfları ve Osmanlı Görevlileri: Rumeli’de Vakıf Mallarının Yönetimi (1739-1774)

Osman Safa Bursalı, ANAMED bursuna “İcâreteyn Mutasarrıfları ve Osmanlı Görevlileri: Rumeli’de Vakıf Mallarının Yönetimi (1739-1774)” başlıklı bir proje ile başvurmuştur. Uzmanlık alanları arasında fıkıh, hukuk historiyografisi, Osmanlı hukuku, Osmanlı kadı sicilleri, Osmanlı şahıs hukuku ve aile hukuku ile ilgili örnek davalar ile Osmanlıca (rık’a, dîvânî ve ta’lik) bulunmaktadır. Tüm bu ilgi alanları, Bursalı’nın kısmen benzersiz olan akademik geçmişinden kaynaklanmaktadır. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladıktan sonra, 2010 yılında “Osmanlı Hukuku’nda Kefalet Sözleşmesi: İstanbul ve Galata Mahkemeleri Şer’iyye Sicillerine Göre Mala Kefalet, 1791-1795/1206-1210” başlıklı tezi ile Marmara Üniversitesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı’ndan yüksek lisans derecesini almıştır. Hâlen Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde doktora adayı olarak “Osmanlı Hukukunda Vakıf Mallarının Tamir ve Yeniden İnşa Süreçleri: On Sekizinci Yüzyıl Rumeli Örneği” konulu tezi üzerinde araştırma yapmaktadır; bir yandan da, aynı fakültede Hukuk Tarihi Anabilim Dalı’nda öğretim ve araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Türkiye’de hukuk, tarih ve sosyal bilimlerin kesişim alanında yaptığı araştırmalar, kendisini vakıflara odaklanmaya yönlendirmiştir. Doktora tezi için İstanbul’daki Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Şer‘iyye Sicilleri Arşivi ve çeşitli yazma eser kütüphanelerinde araştırmalar yapmıştır. Ayrıca, 2013 yılında Brown Üniversitesi Tarih Bölümü’nde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur.