Burlot, Jacques

University of Lyon 2 , French National Center for Scientific Research

Araştırma Konusu: Doğudan Batıya Ortaçağ Anadolu’su: Küçükyalı ve Kinet Höyük’te Ele Geçen 13.-14. Yüzyıl Çanak Çömleğinin Laboratuvar Analizleri

Dr. Burlot, Fransa’daki Bordeaux ve İsviçre’deki Fribourg Üniversitelerinde arkeometri (2012) ve kurtarma arkeolojisi (2013) üzerinde eğitim gördükten sonra Lyon Üniversitesi’nde (Fransa) doktora yaptığı sırada seramik çalışmaları üzerine uzmanlaştı. POMEDOR Projesi (Fransa Ulusal Araştırma Ajansı tarafından finanse edilen, S. Y. Waksman başkanlığındaki “Ortaçağ Doğu Akdeniz’inde İnsanlar, Çanak Çömlek ve Yiyecek” başlıklı proje, http://www.pomedor.mom.fr) kapsamında yürüttüğü araştırması, arkeolojik ve arkeometrik yaklaşımları bir araya getirerek Beylikler ve erken Osmanlı döneminde Batı Anadolu’da üretilen çanak çömleğin bağlamsallaştırılmasını ve kullanılan imalat teknolojilerini konu almaktadır.  Burlot, araştırmasını Avusturya ve Alman Arkeoloji Enstitüleri (Efes, Milet ve Pergamon) ve Harvard Üniversitesi (Sardis) gibi kurumlara bağlı uluslararası kazı ekipleriyle işbirliği içinde yürütmüştür. ANAMED’deki projesinde ise bu araştırmayı Bizans başkenti ile Doğu Anadolu’yu da içerecek şekilde genişleterek Kinet Höyük (İskenderun yöresinde, kazı başkanları M.-H. Gates ve S. Redford) ve Küçükyalı (İstanbul’un Asya yakasında, kazı başkanı A. Ricci) sitlerinde ele geçen 13. ve 14. yüzyıllara ait iki buluntu grubunu inceliyor. Bu çalışmanın amacı, çağdaş imalat süreçlerini karşılaştırmak, ürünlerin ve üretim tekniklerinin yayılma yollarına ışık tutmak ve farklı topluluklar arasındaki iletişime bağlı olarak değişkenlik gösteren zevk ve modalardan nasıl etkilendiklerini anlamaktır.