Brami, Maxime Nicolas

Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland

Araştırma Konusu: Neolitik Dönem Anadolu’suna Ait Verileri Kullanarak Arkeolojideki “Pompeii Ön Kabulünü” Yeniden Değerlendirmek

Dr. Brami, doktora derecesini 2014 yılında Liverpool Üniversitesi’nden aldı. ANAMED bursiyeri olarak yapmakta olduğu çalışmada, arkeolojideki “Pompeii ön kabulünü” yeniden değerlendiriyor; literatürde genellikle örtük hâlde bulunan bu yanlış varsayıma göre, arkeolojik kayıt, eskiden yaşamış bir topluluğun zamanın belirli bir noktasında “donmuş” anlık bir görüntüsünü temsil etmektedir. M. Schiffer ile başka araştırmacıların da gösterdiği gibi, Pompeii gibi felaket kurbanı olmuş yerlerde bile durumun böyle olması pek olası değildir. Nitekim Pompeii sakinlerinin evlerini yanardağ patlamasında kaybetmeden önce içeriden bazı değerli eşyalarını almış oldukları tespit edildi. Bu nedenle, arkeologların karşı karşıya olduğu asıl zorluk, “çarpıtılmış” bir arkeolojik kayda dayanarak geçmiş zamanlardaki gündelik yaşam ve insan davranışları hakkında nasıl çıkarım yapılacağı sorunudur. Yine de, örneğin mikrostratigrafi ve mikro-objelerin mekânsal dağılımının analizi gibi Barçın Höyük’te ve Anadolu’daki diğer Neolitik sitlerde kullanılan bir dizi teknik sayesinde bir mekânda gerçekleşmiş etkinlikleri saptamak mümkün hâle gelmiştir. Dr. Brami’nin R. Özbal ve Barçın Höyük ekibiyle yapacağı işbirliğinin odak noktası, bu sonuçlar ışığında “Pompeii ön kabulünü” yeniden gözden geçirmek olacaktır. Acaba bu teknikler faaliyetlerin yapıldığı alanları yeniden kurmak ve nihayet Pompeii ön kabulünün ötesine geçebilmek için yeterince fikir vermekte midir?