Boucly, Julien

École des hautes études en sciences sociales (EHESS, Paris)

Araştırma Konusu: Türkiye’de Kültürel Miras Politikaları ve Dünya Mirası Programı

Julien Boucly Paris’teki Sosyal Bilimler Yüksek Okulu’nda (École des hautes études en sciences sociales/EHESS) Prof. Nathalie Clayer’in danışmanlığında doktora yapmaktadır. Aynı zamanda İstanbul’daki Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü’ne (IFEA) bağlı bir araştırmacı ve Paris’teki Türk, Osmanlı, Balkan ve Orta Asya Çalışmaları Merkezi’nin (CETOBac) üyesidir. Boucly’nin araştırması Türkiye’deki UNESCO Dünya Mirası alanlarını ve kültürel miras politikalarını inceliyor. Türkiye’nin son zamanlarda UNESCO programıyla nasıl yakından ilgilendiğini ve Dünya Mirası adaylığı sürecinin miras politikalarının oluşturulmasını (keşif, restorasyon ve değerlendirme bakımından) nasıl etkilediğini sorguluyor. Dünya Mirası adaylık süreçlerinin teşvikiyle, arkeolojik kazıların, restorasyon projelerinin, turizm politikalarının, yasal koruma çalışmalarının, kültür envanterlerinin ve akademik yayınların önü açılabilmektedir. Siyaset sosyolojisi kaynaklı bir araştırma metodolojisini uygulayan bu proje, miras üretiminde rol oynayan toplumsal ve siyasi süreçleri irdeliyor. Boucly, birçok antropolog, sosyolog, tarihçi, arkeolog ve coğrafyacının tavsiye ettiği disiplinlerarası yaklaşımı benimseyerek araştırmasını eleştirel miras çalışmaları alanına dâhil etmeyi amaçlıyor.