Born, Annick Marthe Eugénie

Belgium Royal Academy of Archaeology

Araştırma Konusu: Pieter Coecke van Aelst’in 1533-1534’teki İstanbul Gezisi: Yeni Bir Değerlendirme

Dr. Born, kıdemli bir sanat tarihi araştırmacısı ve Belçika Kraliyet Arkeoloji Akademisi fahri üyesidir. 15.-16. yüzyıl Kuzey Avrupa sanatında uzman olan Born’un ilgi alanları arasında, Rönesans sanatçılarının sosyokültürel statüsü, Kuzey’de İtalyan etkisi ve Antikçağ mirası ile Habsburg ve Osmanlı İmparatorlukları arasındaki diplomatik bağlar ve sanatsal üretim yer alıyor. Born, projesinde, Pieter Coecke’nin İstanbul ziyaretinin onun entelektüel gelişimi ve çalışmaları üzerindeki etkisini değerlendirecek. Antikçağ, Bizans ve Osmanlı sanat ve mimarilerini bizzat inceleme fırsatı bulduğu için Coecke’nin hayatında belirleyici bir kilometre taşı olan bu yolculuk, mimariye olan merakının da tetikleyicisi oldu. Kostantiniyye’de geçirdiği bir yıldan sonra geri dönerken yanında götürdüğü çizim külliyatı, dönüşünden sonra yaptığı bir dizi gravür ve diğer işler için bereketli bir malzeme teşkil etti. Ancak, Hipodrom manzarası dışında, Coecke’nin peyzajlı ve şehir manzaralı (İstanbul ve Topkapı Sarayı görüntülerini içeren) etnografik raporu, eserinin gerçeğe uygunluğunu değerlendiren eleştirel bir incelenmeye konu olmamıştır. Yerlerin ve anıtların haritalanması Coecke’nin yapıtlarındaki şehir manzaralarının gözde canlandırılabilmesini mümkün kılacak; yaşadığı deneyimin Osmanlı İmparatorluğu’nun çokkültürlü dünyası içinde bağlamsallaştırılması, eserlerinin güvenilir birer tarihsel kaynak olarak daha net ve incelikli bir şekilde, yeni bakış açılarıyla anlaşılmasını sağlayacaktır.