Baysan, Rula Nuri

Bağımsız araştırmacı

Araştırma Konusu: Tel Atçana/Alalah (Hatay) ve Karkamış (Gaziantep) Sitlerinde Beslenme, Sağlık ve Nüfus Açısından Görülen Benzerliklere Dair Bölgesel Bir Araştırma

Rula (Shafiq) Baysan Anadolu’daki insan iskeleti kalıntıları üzerinde çalışan bir biyoarkeologdur. Doktorasını University College London’a bağlı Arkeoloji Enstitüsü’nden 2010 yılında aldı. On yıl boyunca Yeditepe Üniversitesi’nde arkeoloji ve adli antropoloji dersleri veren Dr. Baysan şimdilerde bağımsız bir araştırmacıdır. ANAMED’de yapmakta olduğu araştırma, Hatay’daki Tel Atçana (Alalah) ve Gaziantep’teki Karkamış sitlerinde ele geçen iskelet kümelerini ele alıyor. Bu projenin temel amacı, beslenme, büyüme ve gelişim açısından bölgesel ölçekte görülen diyakronik değişimlere ilişkin sorulara yanıt bulmak; eklem hastalıkları ve travmalar ile bu iki önemli sitte gerçekleşmiş nüfus hareketlerini inceleyerek bunları Orta ve Geç Tunç Çağı ile Demir II ve Demir III çağları boyunca toplumsal ve siyasi yapıda meydana gelen dönüşümlerin bağlamı içerisine yerleştirmektir. Bu iki sitin bir arada incelenmesi, özellikle Hitit İmparatorluğu’nda ve imparatorluk idaresinin yöre halkının yaşamı üzerindeki etkilerinde ne gibi değişimler yaşandığına ilişkin bölgesel bir bakış açısı sunmak bakımından belirgin bir avantaj sağlamaktadır.