Bayraktar, Uğur

Boğaziçi Üniversitesi, École des hautes études en sciences sociales

Araştırma Konusu: Âyanlar ve Reform: Osmanlı Kürdistan’ı ve Arnavutluk’unda İmparatorluk Periferisinin Oluşturulması (1800-1878)

Dr. Bayraktar, Boğaziçi Üniversitesi ve EHESS’ten tarih alanında ortak doktora derecesi almıştır (2015). Doktora tezinde, Osmanlı’nın çevre eyaletlerinden biri olan Diyarbekir’in siyasi, sosyal ve iktisadi dönüşümünü aile mülklerinin modern özel mülkiyete dönüşme süreci üzerinden inceledi. Miras yoluyla geçen toprak mülkiyetinin, yerel siyasetin ve Osmanlı İmparatorluğu’ndaki siyasi bağlantı ve intisap ağlarının on dokuzuncu yüzyıldaki dönüşümü ilgi alanları arasındadır. ANAMED’de kaldığı süre içerisinde, bir başka çevre eyaleti olan Arnavutluk’u da dâhil ederek doktora tezini genişletmeyi ve kitap hâline getirmeyi planlıyor. Bayraktar’ın projesi, Osmanlı sınır bölgeleri olgusunu karşılaştırmalı perspektiften inceliyor. Osmanlı Kürdistan’ı ve Arnavutluk’unda bulunan yerel siyaset yapılarına odaklanarak Diyarbekir’in kuzeydoğu kesiminde yer alan Hazro ile Batı Makedonya’daki Debre’de on dokuzuncu yüzyıl boyunca gerçekleşen kolonyal/emperyal devlet inşasını karşılaştırmalı bir anlatı içerisinde kavramsallaştırıyor. Osmanlı sınır boylarında yerel âyanların sürekliliğini vurgulayan proje, Tanzimat reformlarının uç bölgelerde gerçekleşme biçimini yerel siyasi aktörler ile imparatorluk görevlileri arasında bir müzakere alanı olarak kavramsallaştırmayı ve merkezi devleti idealize eden bakış açısını yeniden gözden geçirmeyi amaçlıyor. Merkez eyaletlerdeki idari pratiklerle bu bölgelerdeki uygulamalar arasında görülen fark üzerinde durarak emperyal/kolonyal reformların imparatorluğun sınır illerinde nasıl bir yol izlediğini araştırmayı planlıyor.