Baykal Büyüksaraç, Güldem

İstanbul Üniversitesi

Dr. Baykal Büyüksaraç İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nde doktor öğretim üyesidir. Columbia Üniversitesi’nden doktora, Boğaziçi Üniversitesi’nden yüksek lisans (sosyoloji) ve lisans (psikoloji ve sosyoloji, çift anadal) derecelerine sahiptir. Columbia College’da temel dersler okutmanı (2007–2008) ve George Washington Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırma görevlisi olarak (2011–2012) çalıştı. Azınlık politikaları, diaspora milliyetçiliği, kentsel mekân politikaları ve yakın zamanda da kültürel miras turizmi üzerine yayınlar yaptı. Derya Özkan ile birlikte yayına hazırladığı Commoning the City başlıklı kitabının sözleşmeli olduğu Routledge yayınevi tarafından 2019 yılı sonunda yayımlanması planlanmaktadır. ANAMED’deki kıdemli bursiyerliği süresince (2019–2020) Büyüksaraç, geçici başlığı Being in the Landscape: Claims to Land, Heritage, and Livelihood in Southwest Rural Türkiye olan kitap projesi üzerinde çalışmaktadır. Bu kitabı, antik Pisidia bölgesinde (Antalya) bulunan kırsal yerleşim yerlerinde yaptığı etnografik araştırmaya dayanıyor. Doğa ve kültür mirasına yönelik müdahalelerin birbiriyle örtüştüğü bu yöredeki araştırmasında Büyüksaraç, farklı aktörlerin (köy toplulukları, yerel ve ulusal düzeydeki idareciler, kültürel miras uzmanları ve özel sektör yatırımcılarının) kültürel ve doğal peyzajları ideolojik, deneyimsel ve maddi anlamda nasıl yeniden ürettiğini analiz ederek “miras” kavramının birbiriyle çatışan anlaşılma ve yorumlanma biçimlerini inceliyor.