Bardashova, Tatiana

University of Cologne

Araştırma Konusu: Trabzon İmparatorluğu’nun Törensel Topografyası (1204-1461)

Bu proje, öncelikle, 1204’teki Dördüncü Haçlı Seferi’nden sonra Bizans İmparatorluğu’nun parçalanması sonucu ortaya çıkan devletlerden biri olan Trabzon İmparatorluğu’daki törensel kültürün topografik bileşenini incelemeye odaklanıyor. Trabzon imparatorları, soylarını doğrudan ünlü Komnenos hanedanına dayandıran Büyük Komnenos ailesinden geliyorlar ve dolayısıyla, Bizans dünyasının dört bir tarafında imparatorluk otoritesinin giderek artan ölçüde hanedanlığa dayalı hâle geldiği bu dönemde kendilerini Bizans İmparatorluğu’nun biricik meşru vârisi olarak görüyorlardı. Modern araştırmacılara göre, Trabzon imparatorları, imparatorluk üzerindeki iddialarının meşruiyetini yalnızca kan bağı üzerinden değil, aynı zamanda Bizans’ta siyasi ideolojiyi yansıtmanın temel biçimi olan saray törenlerini kopyalayarak da kanıtlamak durumundaydı. Yapacağım çalışmada, bu hipotezi Trabzon’un topografyasına odaklanarak tartışmayı amaçlıyorum. Bu bağlamda, projenin öncelikli amacı, Trabzon ile Konstantinopolis’in törensel topografyalarını ayrıntılı bir şekilde karşılaştırmama imkân verecek şekilde, Trabzon’daki törenlerin topografik haritasını çıkarmak ve kentteki resmi ritüellerin ana mekânları ile merasim güzergâhlarını belirlemek olacaktır.