Balta, Evangelia

National Hellenic Research Foundation

Araştırma Konusu: 19. Yüzyıl Osmanlı Nüfus Sayımlarında Baf (Paphos)

Dr. Balta, Atina’da bulunan Yunanistan Ulusal Araştırma Kurumu Tarih Araştırmaları Enstitüsü’nde araştırma direktörüdür. İlgi alanları, Osmanlı dönemi iktisadi ve toplumsal tarihinin yanı sıra Anadolu’daki Rum Ortodoks nüfusunun tarihi ve kültürüyle ilgili konulara yoğunlaşmaktadır. Yunanistan, Kıbrıs ve Türkiye’deki çeşitli projelerde üstlendiği görevlere ek olarak birçok kez gerek Yunanistan’da gerekse başka ülkelerde yüksek lisans öğrencilerine yönelik seminerler vermeye davet edilmiştir. Dr. Balta’nın en son yazdığı kitaplar, Gerçi Rum İsek de, Rumca Bilmez Türkçe Söyleriz: Karamanlılar ve Karamanlıca Edebiyat Üzerine Araştırmalar (2014) ve Population and Agricultural Production in Ottoman Morea [Osmanlı Döneminde Mora’da Nüfus ve Tarımsal Üretim] (2015) başlıklarını taşıyor. Mustafa Oğuz ve Ali Efdal Özkul ile birlikte hazırladığı Kouklia in Nineteenth Century Cyprus: On the Ruins of a Once Glorious Paphos [On Dokuzuncu Yüzyılda Kıbrıs’ın Kouklia/Kukla Kazası: Bir Zamanların İhtişamlı Kenti Baf’ın Harabeleri Üzerinde] adlı çalışmayı yakın zamanda yayımlamıştır (2015). Ayrıca, Muhacirnâme: Karamanlı Muhacirler İçin Şiirin Sedası (2016) kitabının editörlerinden biridir. Dr. Balta, ANAMED’deki çalışmasında, bazı bölük pörçük Batılı kaynaklar ve bölgeye ilişkin Osmanlı arşiv belgelerinden elde edilen bir takım demografik ve mali veriler dışında Osmanlı dönemindeki tarihi tamamıyla meçhul olan Paphos/Baf kentine dair Osmanlı kaynaklarını (Nüfus Defterleri, Temettuat Defteri) yayına hazır hâle getirecektir.