Zeynep Çelik

Zeynep Çelik New Jersey Teknoloji Ensitüsü’nde distinguished emerita profesör ve Columbia Üniversitesi’nde yarı zamanlı tarih profesörüdür.  Kültürler arası ilişkilere yoğunlaşan çok sayıda makalesi vardir. 2000-2003 arasında Journal of the Society of Architectural Historian’ins editörlüğünü yaptı “Walls of Algiers” (Getty Research Institute, Los Angeles, Mayıs-Ekim 2009) ve “Scramble for the Past/Geçmişe Hücum” (SALT, İstanbul, Kasım 2011-Mart 2012), “Camera Ottomana” (ANAMED 2015) gibi sergilerin küratörlüğünü üstlendi; halihazırda Ramallah’da Qattan Vakfı tarafından hazırlanmakta olan “Palestine from Above” adlı serginin küratörlerinden. Burs ve ödülleri arasında John Simon Guggenheim Memorial Foundation Fellowship (2004), American Council of Learned Societies Fellowship (1992, 2004 ve 2011), National Endowment for the Humanities Fellowship (2012), fahri doktora, Boğaziçi Üniversitesi (2013), Vehbi Koç Ödülü (2013), Sarton Madalyası (Ghent Üniversitesi, 2014), Giorgio Della Vida Ödülü (UCLA, 2019) ve Tamayouz Ödülü (2019) bulunmaktadır. Yayınlarından bazıları şunlardır: The Remaking of Istanbul (1986 [Institute of Turkish Studies Kitap Ödülü, 1987]; Türkçesi: Değişen İstanbul, 1996), Displaying the Orient (1992; Türkçesi Şarkın Sergilenişi, 2004), Streets (1993—editör; Türkçesi Sokaklar ve İnsanlar, 2007), Urban Forms and Colonial Confrontations (1997), Empire, Architecture, and the City (2008—Society of Architectural Historians Spiro Kostof Kitap Ödülü, 2010; Türkçesi İmparatorluk, Mimari ve Kent, 2012), Walls of Algiers (2009—editör), Scramble for the Past (2011, editör; Türkçesi Tarihe Hücum, 2011), Camera Ottomana (2015—editör: Türkçesi Camera Ottomana, 2015), About Antiquities (2016; Türkçesi Asar-ı Atika, 2016) ve Avrupa Șark’ı Bilmez (2020).

 

Özen Nergis Dolcerocca

Özen Nergis Dolcerocca, 2016 yılından bu yana Koç Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümünde lisans ve Sabancı Üniversitesi Kültürel Araştırmalar alanında lisansüstü eğitimini tamamladıktan sonra, 2016 yılında New York Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünden master ve doktora derecelerini aldı. Columbia Üniversitesi ve Philipps-Marburg Üniversitesi’nde misafir öğrenci, Sorbonne-Nouvelle Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulundu. Araştırmaları, uluslar ve diller arası modernizm tarihi ve erken yirminci yüzyıl edebiyatı ve düşüncesinde zaman felsefesi üzerinedir. NYU ve Koç Üniversitesi’nde edebiyat kuramı ve karşılaştırmalı edebiyat alanında dersler verdi. Pek çok ulusal ve uluslararası dergide yayınları bulunan Dolcerocca, 2020 yılında “Modernleşen İmparatorluklar: Aydınlanma, Milliyetçi Öncüler ve Batı Dışı Edebi Moderniteler” projesi ile Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) tarafından Starting Grant fonunu almaya hak kazandı.

 

Selim S. Kuru

Doç. Dr. Selim S. Kuru Washington Üniversitesi, Yakındoğu Dilleri ve Uygarlığı Bölümü bölüm başkanıdır. Osmanlı yazın kültürü ve edebiyat eserleri üretimine odaklanan çalışmalarında cinsellik, cinsiyet, milliyet ve ırk kavramlarının Osmanlı Türkçesi gazel ve mesnevilerde nasıl işlediğini incelemektedir.

 

Mehmet Fatih Uslu

Boğaziçi Üniversitesi’nde iktisat okudu ve modern Türkiye tarihi üzerine yüksek lisans yaptı. 2011 yılında Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’nden doktorasını aldı. 2006-2008 yılları arasında Sabancı Üniversitesi’nde öğretim görevlisi, 2008-2009’da Venedik Ca’ Foscari Üniversitesi’nde ve 2009-2010’da Harvard Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulundu. 2010-2020 arasında İstanbul Şehir Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi olarak çalıştı. “Çatışma ve Müzakere: Osmanlı’da Türkçe ve Dramatik Edebiyat” başlıklı kitabı İletişim Yayınları, Fatih Altuğ ile beraber hazırladığı “Tanzimat ve Edebiyat: Osmanlı İstanbulu’nda Modern Edebi Kültür” adlı derleme Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından yayımlandı. İngilizce, İtalyanca ve Ermenice’den çok sayıda kitap ve makale çevirisi bulunmaktadır.

 

Mehmet Kentel

Mehmet Kentel doktorasını 2018 yılında University of Washington’dan, “Assembling ‘Cosmopolitan’ Pera: An Infrastructural History of Late Ottoman Istanbul” başlıklı teziyle aldı. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nde Araştırma Projeleri Yöneticisi olarak çalışmakta ve YILLIK: Annual of Istanbul Studies dergisinin sorumlu editörlüğünü yürütmektedir. Araştırmaları ve ilk kitap projesi geç Osmanlı İstanbul’unun çevresel ve altyapısal tarihi üzerine yoğunlaşan Kentel, 2017 yılında Koç Üniversitesi ANAMED’de açılan Yusuf Franko’nun İnsanları: Bir Osmanlı Bürokratı’nın Karikatürleri sergisinin danışmanlığını ve metin yazarlığını, 2019 yılında İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nde açılan Hafıza-i Beşer: Osmanlı Yazmalarından Hikâyeler sergisinin küratörlüğünü yaptı.