Autret, Caroline Marie Jeanne

University of Paris

Araştırma Konusu: Roma Dönemi Kilikya’sında Üzüm Bağları, Şaraplar ve Amforalar: MÖ 1. Yüzyıldan MS 4. Yüzyıla Üretim ve Yayılım

Dr. Autret, Kilikya’da üretilen amforalar üzerinde çalışmaya Fransa’daki Rennes 2 Haute Bretagne (Yukarı Bretonya) Üniversitesi’nde aldığı yüksek lisans eğitimi sırasında başladı. Anadolu’nun bu yöresiyle ilgili araştırmalarına Paris Sorbonne ve Kıbrıs Üniversitelerinin ortak danışmanlığında yürüttüğü doktora çalışmaları sırasında da devam etti. Autret, araştırmalarında, Roma döneminde bu bölgede yapılan tarım ve amfora üretimi ile Kilikya’nın Akdeniz’in diğer bölgeleriyle sürdürdüğü ticari ilişkilere odaklandı. Arkeolojik verilerin ve Antikçağ kaynaklarının analizi, özellikle de metinsel ve nümismatik kanıtlar sayesinde, bir Roma eyaleti haline geldiği MÖ 1. yüzyılın sonuna doğru Kilikya’nın eşi görülmemiş bir tarımsal büyüme yaşadığını ortaya koydu. Autret, ANAMED’deki çalışmasında, Kilikya’daki yerel üretim ve ticari alışverişe ilişkin araştırmasını Helenistik dönemi kapsayacak şekilde genişletmeyi ve tezinden elde ettiği verilerle birlikte yayına hazırlamayı planlıyor. Bu bölgede Helenistik döneme tarihlenen bir fırın yeri bilinmemekle birlikte, amfora üretiminin varlığı, sikke ve amfora damgaları ile kanıtlanmaktadır. Araştırmasının amacı, yalnızca tarımsal üretim ve dağıtımın boyutunu belirlemeyi değil, aynı zamanda Kilikya’nın Roma döneminden önce sürdürdüğü ticari ilişkileri incelemeyi de kapsıyor. Bu, Roma yönetiminin Kilikya’daki etkisinin analiz edilebilmesi için büyük önem taşımaktadır.