Aruz, Joan

The Metropolitan Museum of Art

Araştırma Konusu: Ayrıcalık İşaretleri: Ege ile Doğu Arasında Mühürler ve Kültürel Alışveriş (MÖ yakl. 2600-1360)

Dr. Aruz, son yirmi yedi yıldır çalıştığı Metropolitan Sanat Müzesi’nde Eski Yakın Doğu Sanatı Bölümü’nden sorumlu küratör olarak görev yapmaktadır. Müzede çalıştığı süre boyunca Doğu Akdeniz ve Yakın Doğu’da birbiriyle temas hâlinde olan kültürlere yoğunlaşan Aruz, bu tema etrafında bir dizi özel sergi düzenlemiştir. Bunlardan ikisi olan “İlk Şehirlerin Sanatı: Akdeniz’den İndus’a MÖ Üçüncü Binyıl” (2003) ile “Babil’in Ötesinde: MÖ İkinci Binyılda Sanat, Ticaret ve Diplomasi” (2008) başlıklı sergiler, kapsamlı kataloglarla da desteklenmiştir. En son düzenlediği “Asur’dan İberya’ya Klasik Çağ’ın Şafağı” (2014) sergisi ve ona eşlik eden katalog gibi, bu çalışmalar da kültürlerarası karşılaşmalara ve onların görsel sanatlar üzerindeki etkisine odaklanmıştır. Doktorasını New York Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde tamamlayan Dr. Aruz, 1986 tarihli doktora tezini kitaba uyarlayarak 2008 yılında Marks of Distinction: Seals and Cultural Exchange between the Aegean and the Orient (ca. 2600–1360 B.C.) [Ayrıcalık İşaretleri: Ege ile Doğu Arasında Mühürler ve Kültürel Alışveriş (MÖ yakl. 2600-1360)] başlığıyla yayımladı. Ayrıca, hem damga hem de silindir şeklindeki mühürler ile bunların kültürlerarası alışverişin karmaşıklığını anlamak açısından taşıdığı önem üzerine birçok makale kaleme almıştır.