Arslan-Yıldız, Sara Nur

Institute of Iranian Studies, School of History, University of St Andrews

Araştırma Konusu: Anadolu Selçuklu İmparatorluğu

Dr. Yıldız, Geç Ortaçağ Anadolu’sunun Selçuklu, Moğol ve Osmanlı dönemlerindeki siyasi, kültürel, dinî ve entelektüel yaşamını araştıran bir tarihçidir. Doktorasını Chicago Üniversitesi Yakın Doğu Dilleri ve Uygarlıkları Bölümü’nden 2006 yılında aldı. Şimdiki araştırmaları, İslamlaşma, metin üretimi ve bilgi aktarımı ile İslami/Osmanlı tıbbi yazı gelenekleri üzerine odaklanmaktadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde yardımcı doçent (2003-2010), Orient-Institut Istanbul’da araştırmacı (2011-2016), İskoçya’daki St. Andrews Üniversitesi Tarih Okulu’nda yürütülen “Anadolu’nun İslamlaşması (yakl. 1100-1500)” başlıklı Avrupa Araştırma Konseyi projesinde ise araştırma görevlisi olarak (2013–2016) görev almıştır. Yıldız, “Anadolu Selçuklu İmparatorluğu”nu konu alan ANAMED’deki çalışmasında, Selçuklu Anadolu’sunda Moğol Yönetimi: Fetih Siyaseti ve Tarih Yazımı (1243-1282) başlıklı neredeyse bitmiş monografisini tamamlamayı ve Anadolu Selçukluları: Müslüman Dünyasının Sınırlarında İmparatorluk İnşası adlı ikinci bir monografi yazmayı planlıyor. Yıldız’ın son yayınları arasında, “A Hanafi Law Manual in the Vernacular: Devletoğlu Yūsuf Balıḳesrī’s Turkish Verse Adaptation of the HidāyaWiqāya Textual Tradition for the Ottoman Sultan Murad II” [Yerel Dille Yazılmış Bir Hanefi Hukuku Elkitabı: Devletoğlu Yūsuf Balıḳesrī’nin Osmanlı Padişahı II. Murad İçin HidâyeVikāye Metin Geleneğinden Yaptığı Manzum Türkçe Uyarlama] (BSOAS, 2017) başlıklı makale ile editörlüğünü A. C. S. Peacock ile birlikte yaptığı Islamic Literature and Intellectual Life in Fourteenth- and Fifteenth-Century Anatolia [On Dördüncü ve On Beşinci Yüzyıl Anadolu’sunda İslami Edebiyat ve Fikir Hayatı] adlı kitap (2016) bulunmaktadır.