Arslan, Ceylan Ceyhun

Harvard University, Koç Üniversitesi

Araştırma Konusu: Osmanlı Modernitesinin İkircikliliği: Nahda, Tanzimat ve Dünya Edebiyatı

Doktorasını Harvard Üniversitesi Yakın Doğu Dilleri ve Uygarlıkları Bölümü’nden 2017’de alan Dr. Arslan, 2018’de Koç Üniversitesi İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nde doktor öğretim üyesi olarak göreve başlayacaktır. ANAMED bursiyerliği süresince üzerinde çalışacağı Osmanlı Modernitesinin İkircikliliği: Nahda, Tanzimat ve Dünya Edebiyatı başlıklı kitap projesi, Arap kültürel canlanışı veya “uyanışı” anlamına gelen “nahda” ile hem devlet çapında reformları hem de geç dönem Osmanlı-Türk edebiyatını ifade eden “Tanzimat”ın safi Batı etkisi altında şekillenmiş, birbirinden ayrı iki hareket olduğu yolundaki genelgeçer akademik görüşü sorguluyor. Arslan’ın monografisi, bu görüşün aksine iki hareketin birbirine temel teşkil ettiğini göstermek amacıyla nahda ile Tanzimat’ı “Osmanlı modernitesi” teriminin şemsiyesi altında yeniden inceliyor ve on dokuzuncu ve erken yirminci yüzyılların modern Arapça ve Türkçe edebiyatlarını kendi ulusal toplulukları yerine çok-dilli Osmanlı kültür ortamı içerisinde yeni bir bağlama yerleştiriyor. Osmanlı Modernitesinin İkircikliliği ayrıca dünya edebiyatı üzerine yapılan araştırmalarda kullanılan temel kavramların geç dönem Osmanlı İmparatorluğu’nu hakkıyla kavrayabilmek için yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini de öne sürüyor ve bu doğrultuda Arapça ve Türkçe edebi metinlerin yakın okumalarını yaparken çeviri, metinlerarasılık, ve dünya edebiyatı üzerine yeni kuramsal perspektifler geliştirmeyi amaçlıyor.