Armstrong, Pamela

University of Oxford

Araştırma Konusu: Çamaltı Burnu I Batığı Kazısından Çıkan Bizans Seramiklerinin Yayımlanması

Dr. Armstrong, Eski Yunanca ve Ortaçağ Yunancası alanında lisans, Yunanca ve Latince üzerine de yüksek lisans yaptıktan sonra doktora derecesini Bizans ve Osmanlı arkeolojisi dalında Queen’s University, Belfast’tan aldı. Araştırması, Çamaltı Burnu I olarak bilinen batıkta Prof. Dr. Nergis Günsenin yönetiminde Türk araştırmacılardan oluşan bir ekip tarafından yapılan sualtı kazılarında bulunmuş seramiklerle ilgilidir. Armstrong bu kazıda hem birincil bir veri grubu hem de ticari bağlantılar ve kültürel etkileşimlere ışık tutan bir kaynak olarak seramiklerin yayımlanmasından sorumludur. Çamaltı Burnu I, Akdeniz’de kazılan MS 13. yüzyıla ait ilk batık olması açısından arkeolojik anlamda önem taşımaktadır. Geminin arka tarafında pişirme ve yiyecek hazırlama kaplarının toplu hâlde bulunması ve açık bir ateşi örtmek için kullanılmış çatı kiremitlerinin varlığı, bu bölümde bir mutfak olduğunu göstermiştir. Pruvada bulunan ev içi kullanıma özgü seramik objeler ise mürettebat için ayrılmış bir yaşam alanına işaret eder. Armstrong bu iki bölümden çıkan seramikleri Çamaltı Burnu I kazılarının son yayınına katkı olarak hazırlamaktadır. Bu objeler arasında, kimi sade kimi bezemeli sırlı tabak ve testiler; fincanlar ve kupalar; pişirme kapları ve çeşitli mutfak gereçleri bulunuyor. Bezemeli sofra eşyaları ile geminin ticari yükünü oluşturan amforaların Bizans kökenli olduğu belirgindir. Çamaltı Burnu I’in on üçüncü yüzyılın başlarına ait olduğuna dair kanıtları da bunlar sağlamaktadır. Dr. Armstrong, daha önceki üç çalışma döneminin ardından ANAMED’den aldığı bu bursun desteğiyle, batığın ve sualtı kazısının bütüncül yayınına katkı olarak seramiklere ilişkin bölümün yazımını tamamlayacaktır.