Arıkan, Gonca Dardeniz

Koç Üniversitesi

Araştırma Konusu: Yakın Doğu’da Kültürel ve Teknolojik Sınırları Aşmak: MÖ 2. ve 1. Binyıllarda Vitrifiye Malzemeler ve Entegre Teknolojiler

Arkeoloji ve sanat tarihinin yanı sıra kimya alanında da formel eğitim görmüş olan Dr. Dardeniz, MÖ 2. binyılda Yakın Doğu’da vitrifiye malzemeler (cam, fayans ve frit) ve onlarla bağlantılı teknoloji ve entegre zanaatlar üzerine uzmanlaşmıştır. Özellikle Anadolu ve Mısır arasında hammadde kullanımı ve teknoloji tercihleri açısından görülen bağlantılara odaklanan Dr. Dardeniz’in incelediği konular, vitrifiye malzeme üretim teknolojilerinin gelişim ve yayılımı, kaynak temini, hammaddelerin işlenmesi ve zanaatkârların teknik bilgi ve becerileri ile metalürji de dâhil olmak üzere entegre ve çok işlevli zanaatlardır. Dardeniz 2005’ten beri Anadolu’nun çeşitli yerlerinde arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarına katılmıştır. Önemli Anadolu sitlerinde bulunan vitrifiye mallar üzerinde birbirini tamamlayıcı arkeoloji ve arkeometri yöntemlerini kullanmaktadır. ANAMED’de doktora sonrası bursiyeri olarak yaptığı çalışmada, Anadolu’da ele geçen MÖ 2. ve erken 1. binyıllara ait vitrifiye malzemelere odaklanarak aralarındaki benzerlik ve farklılıkları belirlemeyi, süreklilik ve süreksizlik örüntülerini, vitrifiye teknolojiler kullanılarak yapılan zanaatkârlığı, entegre teknoloji ve sanayileri daha geniş bir açıdan incelemeyi planlıyor. Anadolu ile başta Mısır olmak üzere ona komşu olan bölgeler arasında vitrifiye malzemeler ve entegre zanaatlar yönünden yeni bağlantılar kurarak Türkiye’deki arkeoloji ve arkeometri araştırmalarının bu yeni kulvarına katkıda bulunmayı ümit ediyor. Dr. Dardeniz aynı zamanda 2017-2018 dönemi Machteld Johanna Mellink bursiyeridir.