Royal Holloway, University London (RHUL) ve Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi, Birleşik Krallık Sanat ve Beşeri Bilimler Araştırma Konseyi’nin “Modernleşme Krizini Müzakere Etme: Küreselleşme, Ekonomik Kazanç ve Türkiye’de Geleneksel ve Sürdürülebilir Gıda Uygulamalarının Kaybı” (AHRC AH/V000454/1) hibesi kapsamındaki faaliyetleri desteklemek için iki doktora sonrası bursiyer pozisyonu için başvuruları bekliyor. Projenin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. Bursiyerler, gıda ve topluma, özellikle geçmişten günümüze, uzanan yollara odaklanacak. Ulaşılan sonuçlar, İstanbul’da düzenlenecek bir sergide, Koç Üniversitesi Yayınları tarafından yayımlanacak bir kitapta ve akademik yayınlarda sunulacak. Proje’nin kapsadığı bölge Batı Anadolu’daki Gediz Vadisi olup özellikle Kaymakçı Arkeoloji Projesi ve Sardeis Arkeolojik Araştırma Projesi verileri üzerine odaklanacaktır. Bursiyerlerin birincil sorumluluğu, bu geniş araştırma stratejisini desteklemek ve baş araştırmacılar Royal Holloway’den Erica Rowan ve Koç Üniversitesi’nden Christina Luke ile çalışmak olacaktır.

Doktora Sonrası Burs 1: Gıda ve Toplum: Topluluğun Katılımı

Bu burs, bölgedeki yakın topluluklarla etkileşimi desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu çalışma, geçen yüzyılda gıdanın yetiştirilmesine, depolanmasına ve hazırlanmasına yönelik değişim yollarına ilişkin kamu erişimini içerecektir. Bursiyerin konuyla ilgili akademik araştırmalara ek olarak, yemek atölyeleri de düzenlemesi beklenmektedir. Bu çalışmanın sonuçları ANAMED’de düzenlenecek olan sergide ve kitapta sunulacaktır. Bursiyer, bu iki çıktının içerik ve tasarım geliştirmesinde de yer alacaktır. Ayrıca bursiyerin diğer araştırmacılar ile iş birliği yapması ve gereken durumlarda onları desteklemesi de beklenmektedir.
NİTELİKLER

Adayların sadece bunlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıda listelenen niteliklere sahibi olmaları beklenmektedir;

 • İlgili alanlarda Doktora derecesi (Arkeoloji, Antropoloji, Müzecilik, Kültürel Miras Çalışmaları v.b.);
 • Gıda ve Toplum, Müzecilik ve kültürel miras çalışmalarına ilgili olmak;
 • Takım çalışmasına uygun, işbirlikçi ve organizasyonel çalışma becerilerine sahip olmak;
 • Bağımsız ve aynı anda birden çok proje üzerinde çalışabilmek;
 • Proje ile ilgili araştırmacıların yanı sıra Koç Üniversitesi öğretim üyeleri, yönetim, personel ve öğrencilerle etkin bir şekilde İngilizce ve Türkçe hem yazılı hem sözlü iletişim kurabilmek;
 • Türkiye’de geçerli olan sürücü ehliyetine sahip olmak;
 • Tüm mevsimlerde seyahat ve çalışma koşullarına esneklik beklenmektedir. Bursiyer proje bölgesinde geçirilecek zamanlar için yerinde (konaklama sağlanacaktır), geri kalan zamanlar için İstanbul’da ikamet edecektir.
 • Erkek adaylar için askerlik zorunluluğunun olmamalıdır.

BURS İMKANLARI

Başarılı olan adaylara ANAMED Topluluğunun bir parçası olma, kütüphane ve diğer etkinliklerden yararlanmanın yanı sıra; aylık ödeme, araştırma bütçesi, sağlık sigortası ve çeşitli diğer yardımlardan oluşan bir yan haklar paketi sağlanacaktır.

BURS SÜRESİ

Pozisyon bir yıllık olup, yarı zamanlıdır. Birincil ikamet adresi İstanbul, Manisa veya İzmir illerinde olmalıdır. Başarılı adayın, 1 Ocak 2022’de bursa başlamaya hazır olması beklenmektedir. 1 yıl daha yenileme, projenin ilerlemesine ve mevcut finansmana bağlıdır.

BAŞVURU MATERYALLERİ VE TESLİMİ

Zorunlu başvuru materyalleri;

 1. Başvuru sahibinin ilgili deneyim ve motivasyonunu detaylandıran bir başvuru mektubu;
 2. Özgeçmiş (CV formatında);
 3. Başvuranın deneyiminlerine hakim olan iki hakemin adı ve e-posta adresi. Ayrıca en fazla iki ilgili akademik yayın veya yazı örneği de kabul edilecektir. Başvuru materyalleri e-posta yoluyla erica.rowan@rhul.ac.uk adresine gönderilmelidir. Başvuru dosyaları, tek bir MSWord veya PDF dosyası olarak kaydedilmeli ve başvuru sahibinin soyadını içerecek şekilde adlandırılmalıdır.

Sorular, erica.rowan@rhul.ac.uk veya christinaluke@ku.edu.tr adresine gönderilmelidir. Başvuruların 19 Kasım 2021‘e kadar yapılması gerekmektedir.    

Doktora Sonrası Burs 2: Arkeobotanik ve Antik Çağ’da Gıda ve Toplum

Bu burs, Gediz Vadisi’nde, özellikle Sardeis ve Kaymakçı’da yürütülen antik dönem gıda ve toplum odaklı araştırmaları desteklemeyi amaçlamaktadır. Paleo-etnobotanik uzmanlığına ek olarak, bursiyerin, eski metinlerde geçen (çeviriler yeterlidir) ve geçmişte yemek ve toplumla ilgili maddi kültürün çeşitli yönleriyle gıda, yetiştirme ve hazırlama hakkında araştırmalar yapması beklenecektir. Ayrıca konuyla ilgili bir eğitim programı geliştirmekten sorumlu olacak, sergi ve yemek kitabı ile ilgili içerikte de yer alacaktır. Ayrıca, bursiyerin araştırmalarında diğer araştırmacılar ile işbirliği yapması ve gereken durumlarda desteklemesi beklenmektedir.
NİTELİKLER

Adayların sadece bunlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıda listelenen niteliklere sahibi olmaları beklenmektedir;

 • İlgili bir alanda (arkeobotanik, arkeoloji, arkeometri) iyi bir lisans derecesi ve doktora (veya böyle bir doktoranın tamamlanmasının yakın olduğuna dair açık kanıt), akademik seviyesi ile orantılı yayınlar ve bilimsel faaliyetlere katılım;
 • Arkeobotanik araştırma ve analiz üzerine deneyim (aday, malzemeyi yüzdürme, sınıflandırma ve tanımlama deneyimine sahip olmalıdır);
 • Excel, Access veya diğer veritabanı yazılımlarıyla çalışma deneyimi veya öğrenmeye istekli olma;
 • Lisans öğrencileriyle ders verme veya çalışma deneyimi;
 • Arkeolojik saha deneyimine sahip olmak;
 • Çevre arkeolojisi hakkında genel bir anlayışa sahip olma ve gıda ve toplum konusuna ilgi duymak;
 • Takım çalışmasına uygun, işbirlikçi ve organizasyonel çalışma becerilerine sahip olmak;
 • Bağımsız ve aynı anda birden çok proje üzerinde çalışabilmek;
 • Proje ile ilgili araştırmacıların yanı sıra Koç Üniversitesi öğretim üyeleri, yönetim, personel ve öğrencilerle etkin bir şekilde İngilizce hem yazılı hem sözlü iletişim kurabilme (Türkçe bilmesi tercih sebebidir);
 • Yaz aylarında Sardeis’te (Mayıs – Ağustos) ve bir süre Kaymakçı’da saha çalışması için tam uygunluk da dahil olmak üzere, gerektiğinde çalışma programında esnek olabilmek;
 • Erkek adaylar için askerlik zorunluluğunun olmaması gerekmektedir.

BURS İMKANLARI

Başarılı olan adaylara ANAMED Topluluğunun bir parçası olma, kütüphane ve diğer etkinliklerden yararlanmanın yanı sıra; aylık ödeme, araştırma bütçesi, sağlık sigortası ve çeşitli diğer yardımlardan oluşan bir yan haklar paketi sağlanacaktır.

BURS SÜRESİ

Pozisyon bir yıllık olup, tam zamanlıdır. Birincil ikamet adresi İstanbul, Manisa veya İzmir illerinde olmalıdır. Başarılı adayın, 1 Ocak 2022’de bursa başlamaya hazır olması beklenmektedir. 1 yıl daha yenileme, projenin ilerlemesine ve mevcut finansmana bağlıdır.

BAŞVURU MATERYALLERİ VE TESLİMİ

Zorunlu başvuru materyalleri;

 1. başvuru sahibinin ilgili deneyim ve motivasyonunu detaylandıran bir başvuru mektubu;
 2. Özgeçmiş (CV formatında);
 3. Başvuranın deneyiminlerine hakim olan iki hakemin adı ve e-posta adresi. Ayrıca en fazla iki ilgili akademik yayın veya yazı örneği de kabul edilecektir. Başvuru materyalleri e-posta yoluyla erica.rowan@rhul.ac.uk adresine gönderilmelidir.

Başvuru dosyaları, tek bir MSWord veya PDF dosyası olarak kaydedilmeli ve başvuru sahibinin soyadını içerecek şekilde adlandırılmalıdır.

Sorular, erica.rowan@rhul.ac.uk veya christinaluke@ku.edu.tr adresine gönderilmelidir. Başvuruların 19 Kasım 2021‘e kadar yapılması gerekmektedir.