Koç Üniversitesi’nin Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED), bir yıllık burs ile jeomekansal ve/veya veri bilimlerinde uzmanlaşmış doktora sonrası araştırmacıları destekliyor. İstanbul Beyoğlu’nda bulunan ANAMED, burslar, sergiler, sempozyumlar, yayınlar ve kütüphane koleksiyonları ile Anadolu’nun arkeolojisi, sanatı, kültürel mirası ve tarihi üzerine araştırmaları desteklemektedir. Seçilen doktora sonrası araştırmacılar, ANAMED için “Anadolu’nun Bağlantılı Geçmişleri” (LAP) başlığı altında kurmakta olduğu bir grup yeni girişim görev alacaklardır.

Burs sahiplerinin birincil sorumluluğu, halihazırda var olan bağlantılı, çok aşamalı ve çok ölçekli araştırma veri kümeleri için etkileşimli araştırma araçlarının ve veri altyapısının geliştirilmesine yardımcı olmak olacaktır. Tarihi hava fotoğrafları, haritaları, arşivleri, müze eserlerini, arkeolojik veritabanlarını içeren veri setleri arasında veri uyumluluğunu ve sorunsuz erişimi sağlamak, veri araştırmaları yapmak, gibi görevler üstlenecektir.

Adayların Python, R ve/veya PHP komutlama, SQL, PostgreSQL ve PostGIS veritabanları gibi açık kaynak kodlu yazılımlar konusunda uzmanlaşmış olmaları ve sadece bunlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıda listelenen alanlarda deneyim sahibi olmaları beklenmektedir;

 • Jeoreferanslama, ortomosaik üretimi, hava fotoğrafları ve uzaktan algılama görüntülerinden oluşan büyük bir arşivle görüntü döşeme;
 • Hareketten yapı çıkarımı, demet-blok ayarı veya diğer çoklu-görüntü, stereo-görüntü fotogrametrik analiz teknikleri ile DTM ve DSM ürünlerinin oluşturulması;
 • Dışa aktarım olanağı sağlayan web tabanlı VT ve CBS (örn., Leaflet, Mapbox v.b.) araçlar ile katman değiştirme, metinsel ve mekansal sorgulama ve özellik sayısallaştırma ve geliştirilmesi;
 • Farklı veri toplama ve VT normalizasyonu ve yönetimi; ve
 • Bağlı Açık Veri ağlarıyla entegrasyon için ISO, CIDOC CRM ve diğer standartlara, semantik haritalamaya ve yayınlamaya aşinalık.

NİTELİKLER

Adaylardan aşağıdaki niteliklere sahip olmaları beklenmektedir:

 • 15 Eylül 2015 tarihinden sonra, mekansal bilimlerde (CBS, uzaktan algılama, geomatic) veri bilimleri ve / veya ilgili sosyal bilimler ve beşeri bilimler alanlarında doktora derecesine sahip olmak;
 • yukarıda sayılan alanlarda kanıtlanmış uzmanlık;
 • Takım çalışmasına uygun, işbirlikçi ve organizasyonel çalışma becerilerine sahip olmak;
 • Bağımsız ve aynı anda birden çok proje üzerinde çalışabilmek;
 • Proje ile ilgili araştırmacıların yanı sıra Koç Üniversitesi öğretim üyeleri, yönetim, personel ve öğrencilerle etkin bir şekilde İngilizce hem yazılı hem sözlü iletişim kurabilme;(Türkçe de bilmek tercih sebebidir);
 • Esnek çalışma koşullarına uygun olmak; ve
 • Erkek adaylar için askerlik zorunluluğunun olmaması gerekmektedir.

BURS İMKANLARI

Başarılı olan adaylara; aylık ödeme, araştırma bütçesi ve çeşitli diğer yardımlardan oluşan bir yan haklar paketi sağlanacaktır.

BURS SÜRESİ

Başarılı olan adaylar bir yıllık bursa sahip olacaktır. Bursun uzatılıp uzatılmayacağı projenin ilerlemesi ve mevcut finansmana bağlıdır.

BAŞVURU MATERYALLERİ VE TESLİMİ

Zorunlu başvuru materyalleri:

(1) başvuru sahibinin ilgili deneyim ve motivasyonunu detaylandıran bir başvuru mektubu;

(2) Özgeçmiş (CV formatında);

(3) başvuranın deneyiminlerine hakim olan iki hakemin adı ve e-posta adresi. Ayrıca en fazla iki ilgili akademik yayın veya yazı örneği de kabul edilecektir.

Başvuru materyalleri e-posta yoluyla anamedapplication@ku.edu.tr adresine gönderilmelidir. Başvuru dosyaları, tek bir MSWord veya PDF dosyası olarak kaydedilmeli ve başvuru sahibinin soyadını içerecek şekilde adlandırılmalıdır.

Sorular, anamedapplication@ku.edu.tr adresine gönderilmelidir.

Başvuru değerlendirmesi pozisyon dolana kadar devam edecektir.