Deutsches Archäologisches Institut, Abteilung İstanbul (DAI) ve Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED), tekrar bir burs ile Çevre Arkeoloji alanında araştırmalarını sürdüren doktora sonrası aratırmacıları destekliyor. Burslar zooarkeolojik, arkeobotanik, antrokolojik, çevresel modelleme ve ilgili yaklaşımları kullanarak Anadolu’nun çevre arkeolojisi üzerine araştırmaları destekleyecek. Burs sahiplerinin temel sorumluluğu “Humidity & Society: 8,500 Years of Climate History in Western Anatolia” başlıklı araştırma projesi kapsamında çalışmalar yapmak olacaktır. DAI ve Koç Üniversitesi bünyesinde sürdürülen kazıların (örn. Barçın Höyük, Kaymakçı, Pergamon) malzemeleri üzerinden proje; Neolitik ve Klasik dönem hayvan ve bitki kalıntıları örneklerine uygulanan yüksek çözünürlüklü kararlı izotop karbon analizleri ile geçmiş bağıl nem tahmini, su mevcudiyeti ve dahası tarımal ve pastoral faaliyetler için geçmiş iklim koşullarını anlamayı hedeflemektedir.

 

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan ANAMED, burslar, sergiler, sempozyumlar, yayınlar ve kütüphane koleksiyonları ile Anadolu’nun arkeolojisi, sanatı, kültürel mirası ve tarihi üzerine araştırmaları desteklemektedir. Seçilen doktora sonrası araştırmacılar, Koç Üniversitesi Araştırma Bursiyerlerinin çalışma koşulları çerçevesinde ANAMED’in çevresel arkeoloji laboratuvarında çalışacak, referans koleksiyonlarını geliştirmeye yardımcı olacak ve bursla ilgili uygulamalı çalıştaylar düzenleyecektir. Bursiyerlerin İstanbul’da ikamet etmesi gerekmektedir. Ancak bursla ilişkili araştıma veya yerinde araştırma yapmak için Türkiye’nin başka yerlerinde iki aya kadar arazi çalışması sürdürebilirler.

 

 

NİTELİKLER

Adaylardan aşağıdaki niteliklere sahip olmaları beklenmektedir:

  • İlgili alanlarda (arkeoloji, antropoloji, tarih ve / veya ilgili sosyal bilimler ve beşeri bilimler) doktora derecesi;
  • Zooarkeoloji, arkeobotanik, antrakoloji, çevresel modelleme, arkeolojide izotop analizleri ve / veya ilgili alanlarda kanıtlanabilir uzmanlık;
  • Takım çalışmasına uygun, işbirlikçi ve organizasyonel çalışma becerisi;
  • Bağımsız ve aynı anda birden çok proje üzerinde çalışabilme;
  • Proje ile ilgili araştırmacıların yanı sıra Koç Üniversitesi öğretim üyeleri, yönetim, personel ve öğrencilerle etkin bir şekilde İngilizce hem yazılı hem sözlü iletişim kurabilme; (Türkçe ve/veya Almanca tercih sebebidir);
  • Esnek çalışma koşullarına uygun olma; ve
  • Erkek adaylar için Askerlik zorunluluğunun olmaması gerekmektedir.

 

BURS İMKANLARI

Başarılı olan adaylara; aylık ödeme, sağlık sigortası, araştırma bütçesi ve çeşitli diğer yardımlardan oluşan bir imkanlar paketi sağlanacaktır.

 

BURS SÜRESİ

Başarılı olan adaylar, 27 Eylül 2021’den itibaren başlayacak olan bir yıllık bursa sahip olacaktır. Bursun uzatılıp uzatılmayacağı projenin ilerlemesi ve mevcut finansmana bağlıdır.

 

 

BAŞVURU MATERYALLERİ VE TESLİMİ

Zorunlu başvuru materyalleri:

(1) başvuru sahibinin ilgili deneyim ve motivasyonunu detaylandıran bir başvuru mektubu;

(2) Özgeçmiş (CV formatında);

(3) başvuranın deneyiminlerine hakim olan iki hakemin adı ve e-posta adresi. Ayrıca en fazla iki ilgili akademik yayın veya yazı örneği de kabul edilecektir.

Başvuru materyalleri e-posta yoluyla anamedapplication@ku.edu.tr adresine gönderilmelidir. Başvuru dosyalar, tek bir MSWord veya PDF dosyası olarak kaydedilmeli ve başvuru sahibinin soyadını içerecek şekilde adlandırılmalıdır.

 

Sorular, anamedapplication@ku.edu.tr adresine gönderilmelidir.

SON BAŞVURU TARİHİ:

Başvuru değerlendirmesi pozisyon dolana kadar devam edecektir.