Koç Üniversitesi, Neolitik Çağ’dan Osmanlı Dönemi’ne kadar uzanan süreçte Türkiye’nin arkeolojisi, sanat tarihi, tarihi ve benzeri disiplinler üzerinde uzmanlaşmış akademisyenlerin başvurularını beklemektedir. Kalacak yer ve yol masrafları ile aylık maaşı içeren bu araştırma hibeleri, doktora adayı, doktora sonrası ve kıdemli akademisyenlere verilecektir. Başarılı adayların 9 aylık akademik yıl boyunca  İstanbul’da ikamet etmeleri beklenmektedir. Bazı doktora sonrası ve kıdemli araştırmacı destekleri tek bir yarıyıl için de verilebilmektedir. Doktora derecesine sahip akademisyenler için verilen araştırma desteklerinin bir kaçı Koç Üniversitesi öğretim üyeleri, araştırma merkez ve  tesisleriyle işbirliği yapan projelere ayrılacaktır.