Angar, Mabi

University of Cologne

Araştırma Konusu: Geç Bizans Döneminde (1261-1453) Galata/Pera’daki Ceneviz Yerleşmesinin Topografyası ve Kentsel Gelişimi

Dr. Angar, Berlin Özgür Üniversitesi (Freie Universität Berlin) ve Princeton Üniversitesi’nde sanat tarihi ve Bizans çalışmaları alanında yüksek lisans eğitimi aldı. Doktorasını 2012 yılında Köln Üniversitesi’nde tamamlayan Angar, aynı üniversitenin Bizans Araştırmaları Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Doktora tezinde, Bizans’ta kafa röliklerinin muhafaza edildiği kutuları ve Konstantinopolis’in 1204’teki fethi sonrasında bu objelerin Batı’da nasıl algılanıp kabul gördüğünü inceledi. İlgi alanları, kutsal kalıntılardan Bizans kuyumculuk sanatına, mimarinin çeşitli sanatsal mecralarda temsil edilme biçimlerinden Bizans’ın Ortaçağ ve modern dönemde nasıl algılandığı meselesine kadar uzanmaktadır. Dr. Angar’ın ANAMED’de üzerinde çalışacağı yeni projesi ise Geç Bizans döneminde Galata/Pera’yı konu alıyor. Arkeolojik, metinsel ve görsel kanıtlara dayanan bu araştırmanın başlıca amacı, Haliç’in ötesinde, karşı tarafta (Yunanca “péra”) bulunan Ceneviz ticari yerleşmesinin GIS’e dayalı “derin harita”sını çıkararak bu güçlü İtalyan deniz cumhuriyetinin kentsel ve toplumsal gelişimini yansıtan bir belge oluşturmaktır.