ANAMED çevreye el atıyor!

Bir yıldan biraz daha uzun bir süre önce, ANAMED’in çevresel araştırmaları girişimini duyurmuştum. İlk olarak, çevresel arkeoloji alanında iki yeni doktora sonrası pozisyonu açmıştık. O günden başlayarak, araştırma ve eğitim için ayrılmış bir çalışma mekânının açılışını yaptık, referans koleksiyonlarımızı geliştirdik ve bir gün süren bir atölye düzenledik. Bunlara ek olarak A’dan Z’ye (Arkeobotani ve Zooarkeoloji odaklı) çevresel arkeoloji yöntemleri ile teorilerinin bilinirliğini ve uygulamalarını artırmaya yönelik dört günlük bir eğitim programı sunduk. ANAMED’in Çevresel Arkeoloji Çalışmaları, eğitim programları, çevresel tarih atölyeleri ve diğer etkinliklerle önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Bunlarla birlikte, alandan araştırmacılar da bizimle iletişime geçerek yeni çalışma mekânımızdan ve referans koleksiyonlarımızdan yararlanabilecekler.

Uzun zamandır sürdürdüğümüz, her biri deneyimli eğitmenlerce verilen Kapadokya, Osmanlıca ve Anadolu’nun Kadim Dilleri yaz programlarımızı 2019 yazında da düzenledik. Buna ek olarak, binlerce öğrenci Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü (BIAA – British Institute at Ankara) ile ortaklaşa düzenlediğimiz “Türkiye’nin Arkeolojik Varlıklarının Korunması ve Kurtarılması” (SARAT) çevrimiçi eğitim programını tamamlayarak sertifikalarını aldı. İstanbul’da diğer konularda uygulamalı atölyeler düzenlemeyi sürdürüyoruz. Bunların en yenisi coğrafi bilgi sistemleri (GIS) temel eğitimi oldu.

Sonbahar başında ANAMED’in yeni bursiyerlerini karşıladık. 25 bursiyerimiz, Rumelifeneri Kampüsü’nde yaptıkları kısa konuşmalar ve oryantasyon programıyla uyum süreçlerini hızlıca tamamladı ve haftalık sunumlarına başladılar. Akademik yılın bitiminden önce—bazıları ortak projeleri teşvik eden—kısa dönem araştırma bursları programı kapsamında, en az on bursiyer daha bizlere katılacak. Başvurular yakında başlıyor!

 

Sonbaharda, yüksek katılımlı konuşmalar ve sempozyumlar dahil bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Aralarında birçok eski bursiyerimizin de bulunduğu meslektaşlarımız pek çok konuşma yaptı; bunun yanı sıra, Tarih Vakfı ile ortaklaşa düzenlenen ANAMED Kütüphane Konuşmaları Serisi her ay kalabalık bir dinleyici kitlesini çekmeyi sürdürüyor. Kütüphanemiz de her zaman yeni kullanıcıları çekiyor; bunda BiblioPera’nın yeni posterler ve makalelerde vurgulanan ortak çalışmaya dayalı başarısının ve de bağışlanan yeni koleksiyonların büyük payı var.

Aralık ayı ortasında İstanbul İsveç Araştırma Enstitüsü (SRII) ile ortaklaşa düzenlenen bir günlük sempozyum, (Spoliation as Translation: Medieval Worlds in the Eastern Mediterranean) 10. Uluslararası ANAMED Yıllık Sempozyumu, Devşirme Malzemenin (Spolia) Yeniden Doğuşu: Antikçağ’dan Osmanlı’ya Anadolu’da Mekanların, Materyallerin ve Objelerin İkinci Yaşamı’nın temasını yeniden ele aldı. 14. Uluslararası ANAMED Yıllık Sempozyumu Miras, Dünya Mirası ve Gelecek: Ölçek, Koruma ve Diyalog Üzerine Görüşler ise BIAA ve ANAMED’in eski ortak bursiyeri B. Nilgün Öz ile Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi öğretim üyesi ve ANAMED Danışma Kurulu üyesi Christina Luke tarafından düzenlenen, UNESCO’nun Dünya Mirası Merkezi ile yapılan bir ortak çalışmaydı. ANAMED sempozyumlarından söz açılmışken, 11. Uluslararası ANAMED Yıllık Sempozyumu’nun İngilizce ve Türkçe bildiri kitaplarının yayınlandığını duyurmaktan dolayı çok sevinçliyim. Kutsal Mekânlar ve Kentsel Ağlar başlıklı bu çalışmanın editörlüğünü eski bursiyerimiz A. Hilâl Uğurlu ile Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi (ARHA) öğretim üyesi Suzan Yalman üstlendi.

ANAMED’in yayın birimi başka çalışmalarla da meşguldü. Beşinci Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu’na paralel olarak düzenlenen bir sergi kapsamında, editörlüğünü Lioba Theis, Su Sultan Akülker ile Caroline Mang’in yaptığı, Arşivin Belleği: Marcell Restle’nin Anadolu Araştırmaları kitabının İngilizce ve Türkçe baskıları yayınlandı. Aynı ismi taşıyan sergimiz 2019’un bahar sonuna kadar ziyarete açık olacak.

Son olarak ANAMED’in temel rehber kitaplarının ilkinin Türkçe çevirisi yayınlandı ve hatta, memnuniyet verici bir haber olarak, ikinci baskısı bile yapıldı. Joanita Vroom’ın bu eseri Bizans’tan Modern Döneme Ege’de Seramik, 7.–20. Yüzyıllar: Bir Giriş ve El Kitabı, Yasemin Bağcı tarafından Türkçeye kazandırıldı. Türkiye’de, Anadolu medeniyetlerinin zengin mirasının toplanması, incelenmesi ve korunması ile uğraşan geniş öğrenci kitlesinin erişimine sunmak umuduyla düzenli olarak bu gibi değerli çalışmaların çevirilerini yayınlamayı amaçlıyoruz. Çalışmalarımızı, düzenli olarak yılda iki kez Aralık ve Haziran aylarında yayınlayacağımız bültenlerle sizlere duyurmayı umuyorum. Sizlere yeniden yazacağım Haziran 2020’ye kadar ANAMED’den selamlar gönderiyorum ve o zamana kadar da pek çoğunuzu burada görmeyi umuyorum.

Chris Roosevelt

ANAMED Direktörü