Alarashi, Hala

Archéorient (CNRS-Lyon)

Araştırma Konusu: Kültürel Etkileşimler ve Kimlik İnşası: Anadolu’da Ele Geçmiş Neolitik ve Kalkolitik Döneme Ait Kişisel Süs Eşyalarının Tekno-fonksiyonel Analizi

Archéorient’da araştırmacı olan Dr. Alarashi’nin çalışmaları, tarih öncesi insan gruplarına ait sembol sistemlerinin gelişimini vücut takılarının incelenmesi yoluyla anlamaya odaklanıyor. Alarashi, bu doğrultuda, teknolojik yenilikleri ve sembolik amaçlarla kullanılan maden ve su kaynaklarının tedarik yöntemlerini araştırmakta, “prestij” objelerinin ve teknolojik becerilerin dolaşım ağları aracılığıyla insan hareketliliğini incelemektedir. Çalışmaları kapsamında yaptığı saha araştırmaları Anadolu’ya, Levant’a ve Eski Dünya’nın başka bölgelerine uzanıyor. Dr. Alarashi ANAMED’deki projesinde vücut süslerini araştırırken onları tarih öncesi Anadolu topluluklarının taşıdığı sosyokültürel kimliklerin fiziksel dayanağı ve hem bireysel hem kolektif düzeylerdeki sembolik ifadeleri keşfetmenin güvenilir bir aracı olarak ele alıyor. Levant odaklı önceki araştırmalarına dayanan bu projede, çalışmalarının kapsamını coğrafi ve kronolojik açıdan genişleterek Nevali Çori, Aşıklı Höyük, Tepecik Çiftlik ve Güvercinkayası’nda ele geçmiş Neolitik ve Kalkolitik dönemlere ait bir dizi süsü birden çok metodolojik yaklaşımla analiz ediyor. Ayrıca, boncuk teknolojisindeki yenilikleri, özellikle de piroteknik işleme yöntemlerini, diyakronik olarak inceliyor. Neolitik kültürün doğudan batıya doğru yayılmasında Anadolu toplumlarının rolünü ve meydana gelen kültürel etkileşimleri, Levant’ta ve Avrupa’daki süsleme gelenekleriyle derinlemesine karşılaştırmalar yaparak sorguluyor.