Ahmed, Faiz

Brown University

Brown Üniversitesi Tarih Bölümü’nde doçent olan Dr. Ahmed, geç dönem Osmanlı İmparatorluğu, modern Ortadoğu ve Güney-Orta Asya’nın yanı sıra bu bölgelerle bağlantılı diaspora toplulukları üzerine çalışan bir tarihçidir. Araştırma ve derslerine konu olan başlıca ilgi alanları şunlardır: Göç, mobilite ve ulusötesi mübadele; öğrenciler, bilim insanları ve öğrenme ağları; hukuk ve anayasa tarihinin kesişim noktaları, vatandaşlık ve diploması. İlk kitabı olan Afghanistan Rising: Islamic Law and Statecraft between the Ottoman and British Empires Kasım 2017’de Harvard University Press tarafından yayımlanmıştır.
Araştırma alanını bu kez batı yarımküresine kaydıran Dr. Ahmed’in ANAMED bursiyeri olarak üzerinde çalışmakta olduğu ikinci kitap projesi, Osmanlı İmparatorluğu ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkinin tarihini Osmanlı perspektifinden ele alıyor. Osmanlı devlet arşivlerinde ve İstanbul’dan New England’a kadar birçok nadir eser koleksiyonundaki araştırmalarına dayanan bu proje, on sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıllarda Osmanlı ile Amerika arasındaki bağları destekleyen sosyo-legal, iktisadi ve dini temelleri inceliyor.