Acar, Tuğrul

Harvard University

Araştırma Konusu: Aziz’e Saygı ve Topluluk Oluşturma: Anadolu’da Mevlevihane ve Mevlevi Sosyo-Dini Mekanlar (1300–1500)

Tuğrul Acar, 2018’den beri Harvard Üniversitesi, orta doğu çalışmaları ile sanat ve mimarlık tarihi ortak programında doktora adayıdır. Boğaziçi Üniversitesi’nden tarih alanında lisans, Teksas Üniversitesi, Austin’den de sanat tarihi dalında yüksek lisans derecesine sahiptir. Türkiye’deki bir müze projesinde araştırma asistanı olarak çalışmış, Türkiye ve Mısır’da saha araştırmalarına katılmıştır.
14. ve 15. yüzyıllarda İslam sanatı ve mimarisine odaklanan doktora tez projesi, himaye ağlarını, türbelere yönelik hac pratiklerini ve bunların fenomenolojik boyutlarını incelemektedir. Acar, ANAMED’deki bursiyerlik dönemini arşivler ve müze koleksiyonlarında araştırma yapmaya ve doktora tezi için tarihi mekânları gezmeye ayırmayı planlamaktadır. Araştırma alanları arasında İslami dünyada mermerin ve devşirme malzemelerin estetik olarak algılanma biçimleri ile Geç Ortaçağ Anadolu’su ve Erken Osmanlı dünyasında Sufi külliyeleri ile medreselerin sosyokültürel etkenliği bulunuyor.

Bursiyerin Tanıtım Videosu için tıklayın…

Bursiyer Akademik Yıl Sonu Raporu için tıklayın…