Abbasoğlu, Zeynep Yıldız

Leiden Üniversitesi

Araştırma Konusu: 14. Yüzyıl Celâyirli ve Timurlu Saraylarında Müzik Üretimi: Abdülkadir Merâgî’nin Hayatı ve Mirası

Zeynep Yıldız Abbasoğlu ziyaretçi araştırmacı olarak bulunduğu Leiden Üniversitesi’nde “Turks, Texts and Territory: Cultural Production and Imperial Ideology in Central Eurasia” [Türkler, Metinler ve Memleket: Orta Avrasya’da Kültürel Üretim ve İmparatorluk İdeolojisi] başlıklı projeye katkıda bulunmaktadır. Doktora derecesini Marmara Üniversitesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü’nden 2015 yılında alan Dr. Abbasoğlu, “15. yy Herat Müzik Okulu ve Benâî’nin Risâle-i Mûsikî’si” başlıklı doktora tezinde Orta Asya’da bulunan bir Timurlu sarayındaki musiki gelenekleri, müzisyenler ve müzik âletleri ile o döneme ait bir risaledeki teorik tartışmaları incelemiştir. Şimdiki aşamada ise araştırmalarını kuramsal meselelerin ötesine taşıyarak on dördüncü ve on beşinci yüzyıl Türk-İran musiki geleneğinin tarihsel ve kültürel arka planını ele almayı planlamaktadır. ANAMED’de yapacağı araştırmada Merâgî’nin öyküsünü dönemin siyasi kültürü, sanat hamiliği, musiki çevreleri, kültürler arası etkileşim ve modern toplumların onun kültürel mirasını sahiplenme biçimleri gibi farklı açılardan incelemeyi amaçlıyor.