DOKTORA ADAYI BURSİYERLER

Garey, Ellis Emma – New York University

İşçi Olmak: Büyük Suriye’de İşçi Aktivizmi ve Kitle Politikaları (1880–1936)

 

Kiefer, Michael – Heidelberg University

Habitus Byzantinus. Bizans Ortaçağı’nda Bağış ve Mezar Portrelerinde Seküler Elitlerin Tasvirleri

 

Schönicke, Julia Nadine – Freie Universität Berlin and Orient Department/ German Archaeological Institute (DAI)

Göbekli Tepe’de Neolitik Yaşam Biçimleri

 

Smit, Marissa Jeanne – Harvard University

Etten Sınırlar: Bizanslılar, Osmanlılar ve Hayvanları (1205–1512)

 

Wingham, Zavier – New York University

“Zenci” Olmak: Osmanlı İmparatorluğu’nda Irkı Formüle Etmek (1840–1914)

DOKTORA SONRASI BURSİYERLER

Dost, Süleyman – Brandeis University

Tanrı’nın Sözünü Sabitlemek: Ortaçağ’da Anadolu ve Irak’ta Kapalı Kutsal Kitapların Doğuşu

 

Pázsint, Annamária İzabella – Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania

Prosopographia Ponti Euxini. Byzantion. I. Epigrafik Kaynaklar

 

Wu, GangKing’s College London

Bizans İpek Endüstrisinin Teknolojisine Yeniden Bakış

KIDEMLİ BURSİYERLER

 

Dodkhudoeva, Lola – Academy of sciences of the Republic of Tajikistan

Modern Dönem Öncesi Sünni Politik-Yasal Gelenekteki Devlet Modellerinin Özellikleri ve Benzerlikleri: Orta Asya, Türkiye, Hindistan X-XI / XVI-XVII Yy.

 

Dorfmann-Lazarev, Igor – University of Regensburg, Germany

Apokrif ve İslami Toplumların Kültür Bilinçlerinin İnşası

 

Marano, Yuri Alessansdro – Scuola Archeologica Italiana di Atene

Karanlık Çağ’da Bizans Hamamları ve Banyo Kültürü (7.- 9. yy)

 

Panayotov, Alexander – University of Sofia

Azınlık Durumu ve Kimlik: Erken Bizans’ta Yahudi-Hıristiyan İlişkileri Üzerine Vaka İncelemesi

BIAA-ANAMED BURSİYERİ

Sağlam, Hasan Sercan – Medipol University

İhmal Edilmiş Miras: Ayvalık Kırsalının 1923 Öncesinde Birbirine Dolanmış Tarımsal, Endüstriyel ve Kutsal Peyzajı